mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu

Kurzy – Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu
Kurz je určený personálnym manažérom, špecialistom z oblasti riadenia ľudských zdrojov, manažérom zodpovedným za výber a riadenie ľudí. Získate prehľad o systémoch riadenia výkonnosti zamestnancov, spoznáte zásady účinných systémov hodnotenia, dozviete sa, ako systém vytvoriť na podmienky vašej firmy a ako následne pripraviť zamestnancov k profesionálnej realizácii hodnotenia.

 • Význam hodnotenia zamestnancov
 • Prečo hodnotiť zamestnanca a ako riadiť jeho pracovný výkon
 • Prínosy hodnotenia pre zamestnancov a pre firmu
 • Hodnotenie ako súčasť stratégie: motivácia, hodnotenie, odmeňovanie
 • Systémy hodnotenia zamestnancov
 • 360-stupňové hodnotenie
 • Metodika a metódy hodnotenia
 • Hodnotiace kritériá, druhy a formy hodnotenia
 • Roly manažéra v procese hodnotenia
 • Príprava na hodnotenie a hodnotiaci rozhovor
 • Tréning hodnotiaceho rozhovoru
 • Najčastejšie chyby hodnotiteľov, chyby hodnotených
 • Základné výstupy z hodnotenia – interpretácia a využitie v praxi
 • Prezentácia výsledkov zamestnancom