mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

ELO DocXtractor

Automatická a inteligentná analýza a spracovanie prichádzajúcich dokumentov

Moduly a rozhrania ELO

ELO DocXtractor

AI technológia pre spracovanie Vašich dokumentov

Schopnosť okamžite zachytiť a vyhodnotiť informácie pomáha podnikom získať konkurenčnú výhodu v dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete. To vyžaduje inteligentné systémy a riešenia, ktoré môžu analyzovať, spracovávať a poskytovať akýkoľvek druh informácií rýchlosťou blesku.

Modul ELO DocXtractor podporuje Vaše podnikanie po celú dobu: Inteligentný nástroj analyzuje a spracováva dokumenty z rôznych vstupných zdrojov, extrahuje informácie z príslušného dokumentu, porovnáva s dátami v ERP systéme a zladí ich technológiou AI. Dokument je následne prenesený do súvisiacich systémov a procesov. Napríklad faktúry sú automaticky vložené do zodpovedajúceho schvaľovacieho procesu a môžu byť spracovávané za pomoci digitálneho systému pre správu faktúr.

Výhody

Automatická klasifikácia dokumentov

Priraďte dokumenty do správneho obchodného procesu

Inteligentne extrahujte obsah dokumentu za pomoci najmodernejších technológií AI

Doručujte prichádzajúce dáta obratom

Jednoducho prispôsobíte rozhranie na prenos dát do ELO DocXtractor tak, aby vyhovovali Vyšim potrebám

Technológia samoučenia sa zvyšuje mieru rozpoznávania na pozadí

Perfektne sa integruje s ERP systémami, ako je SAP® ERP a Microsoft Dynamics NAV

Výrazne skrátite dobu, ktorú zamestnanci trávia ručným zadávaním dát

Moduly a rozhrania ELO – ELO DocXtractor

Ako AI optimalizuje Vaše procesy

Od podateľne, správu objednávok a HR – všetky oddelenia Vašej spoločnosti ťažia z prístupu založeného na AI na spracovanie informácií. S ELO DocXtractor môžete takmer plno automaticky odovzdávať obchodné dokumenty a ich obsah do následných procesov.