mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Asertívna komunikácia

Kurzy – Asertívna komunikácia
Asertívna komunikácia je súbor pravidiel k prejednávaniu vecných otázok, pri vecnom vzťahu k nim i k partnerovi. Nenásilne, vľúdne, ale otvorene a rozhodne sa pri nej vyslovia vlastné stanoviská a neskrýva sa dosiahnuť svoj cieľ. Tvorí základ vecného manažérskeho vyjednávania, obchodného jednania, riešenia problémov. A práve preto je aj tento kurz zameraný na vlastné presadenie sa, sebaistotu, pozitívny prístup k povinnostiam a úspešnému zvládnutiu úloh, ako aj bezkonfliktnému jednaniu s problémovými ľuďmi.

  • čo je to asertivita, agresivita a podriadivosť
  • filozofia asertivity, asertívne práva a techniky
  • riziká neasertívneho /pasívneho, agresívneho a manipulatívneho / správania
  • vznik rozporov a konfliktov, správanie v limitných situáciách, druhy reakcií
  • porovnanie asertívneho a neasertívneho správania, ich výhody a nevýhody
  • druhy konfliktov a možnosti ich riešenia
  • schopnosť povedať „nie“, „požiadať o láskavosť“, prijať pochvalu, kritiku a pod.
  • zvládanie emocionálne vypätých situácií prostredníctvom asertívnych techník
  • modelovanie situácií a precvičenie problémových situácií
  • krátke teoretické vstupy, modelovanie situácií, dotazníkové metódy, riadená diskusia, masívna spätná väzba

Výstupné vedomosti:
Naučíte sa komunikovať s ľuďmi ako s rovnocenným partnerom, získate zdravé sebavedomie, sebaistotu, zvládnete agresívnych a konfliktných ľudí. Naučíte sa zvládnuť každodenné povinnosti bez stresu a aplikovať autogénny tréning. Kurz je realizovaný na základe interakcie, prostredníctvom názorných príkladov, modelových situácií, tak, aby ste sa naučili komunikovať s ľuďmi na všetkých úrovniach a zvládať aj nečakané situácie.