mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Úspech prichádza cez sekretariát

Kurzy – Úspech prichádza cez sekretariát
Úspešná asistentka je vzácnosťou každej prosperujúcej firmy. Vytvára atmosféru medzi spolupracovníkmi a profesionálnym vystupovaním šíri imidž firmy medzi jej partnermi. Na tréningu Úspech prichádza cez sekretariát Vám pomôžeme spoznať svoje slabé a silné stránky v oblasti komunikácie, zlepšíte si celkovú sebaprezentáciu a precvičíte si dôležité pravidlá etikety.

  • profesionalita asistenta, silné a slabé stránky povolania, požadované vlastnosti, schopnosti a zručnosti. Okrajovo etiketa
  • sebapoznávanie prostredníctvom iných – spätná väzba s konkrétnymi cvičeniami z prostredia sekretariátu
  • cvičenie na uvedomenie si bežných chýb pri poznávaní nových ľudí
  • komunikácia: komunikačná schéma, cvičenia na aktívne počúvanie a kladenie otázok – význam týchto zručnosti v asistentskej práci
  • neverbálna komunikácia: základné informácie, cvičenia, riadená diskusia, otázky a odpovede na tému „Účinky neverbálnych signálov na úspech v jednaní“
  • eliminácia negatívnych stránok funkcie práce sekretárky, asistentky
  • akčný plán: Čo urobím pre zvýšenie úrovne vlastnej profesionality?

Výstupné vedomosti:
Po absolvovaní tréningu budete vedieť ako rozvíjať svoju osobnosť s cieľom stať sa úspešnou asistentkou, ako sa starať o svoj vzhľad, ako správne komunikovať a riešiť stresové situácie, ako využívať time manažment, ako si usporiadať sekretariát a ako úspešne zvládať firemnú korešpondenciu.