mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Osobný koučing

Životné prechody

Osobný koučing – Životné prechody

Pri zmenách v kariére, vzťahoch, zdraví alebo osobnom rozvoji vám pomôžeme prekonať neistoty a výzvy, ktoré s týmito prechodmi prichádzajú, a poskytneme vám podporu a nástroje na to, aby ste zvládli nové situácie s dôverou a jasnosťou. Objavíme nové možnosti, vyjadríme svoje potreby a ciele, a prijmeme zmeny ako príležitosti na rast a transformáciu.

Rozpoznanie životných prechodov: Pomôžeme vám identifikovať dôležité životné prechody, ako je napríklad vstup do nového pracovného prostredia alebo zmena rodinnej situácie. Keď sa napríklad blížiť termín narodenia dieťaťa, môžeme preskúmať vaše emócie, obavy a radosť z tejto zmeny a ak to bude treba pomôžeme vám lepšie pochopiť, ako sa s ňou vyrovnať.

Plánovanie a príprava na zmenu: Spoločne vyvinieme plán krokov, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na daný životný prechod. Ak sa rozhodnete zmeniť kariéru, identifikujeme spôsoby, ako získať nové zručnosti alebo kontakty, ktoré vám pomôžu v tomto procese.

Podpora a povzbudenie: Budeme vás podporovať a povzbudzovať, keď budete čeliť výzvam spojeným s životnými prechodmi. Poskytneme vám bezpečný priestor na vyjadrenie vašich pocitov a emócií a spoločne budeme hľadať spôsoby, ako sa vyrovnať so zmenami a neistotami.

Adaptácia a transformácia: Pomôžeme vám adaptovať sa na nové okolnosti a transformovať váš pohľad na životné prechody. Ak napríklad prežívate rozvod, pomôžeme vám nájsť nové zmysly a príležitosti v tomto novom štádiu vášho života.

Napĺňanie potenciálu: Spoločne sa budeme snažiť dosiahnuť váš plný potenciál aj počas životných prechodov. Pomôžeme vám prekonať prekážky a nájsť nové príležitosti v danom životnom období, či už ide o osobný alebo profesionálny rast.

Cieľom osobného koučingu v oblasti životných prechodov je pomôcť vám lepšie plávať cez zmeny života a zároveň sa sústrediť na vaše osobné potreby a ciele v tomto období.