mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Osobný koučing

Životné prechody

Osobný koučing – Životné prechody

Pri zmenách v kariére, vzťahoch, zdraví alebo osobnom rozvoji vám pomôžem prekonať neistoty a výzvy, ktoré s týmito prechodmi prichádzajú, a poskytnem podporu a nástroje na to, aby ste zvládli nové situácie s dôverou a jasnosťou. Objavíme nové možnosti, vyjadríme svoje potreby a ciele a prijať zmeny ako príležitosti na rast a transformáciu.

Rozpoznanie životných prechodov: Pomôžem vám identifikovať životné prechody, ktoré práve prechádzate alebo ktoré sa blížia. Budeme spolu preskúmavať vaše emócie, myšlienky a reakcie na tieto zmeny a pomôžem vám pochopiť ich význam a dopady na váš život.

Plánovanie a príprava na zmenu: Budeme spolu vyvíjať plán, ako sa pripraviť na životné prechody a zmenu. Pomôžem vám identifikovať kroky, ktoré je potrebné podniknúť, a poskytnem vám nástroje a techniky na zvládnutie týchto prechodov s dôverou a vyrovnanosťou.

Podpora a povzbudenie: Budem vás podporovať a povzbudzovať počas celého procesu prechodu. Poskytnem vám podporné prostredie a bezpečný priestor na vyjadrenie vašich pocitov a obáv. Budeme spolu hľadať riešenia a spôsoby, ako sa vyrovnať s výzvami, ktoré prichádzajú s každým životným prechodom.

Adaptácia a transformácia: Pomôžem vám adaptovať sa na nové podmienky a transformovať vašu perspektívu na životné prechody. Budeme sa zaoberať hľadaním nových príležitostí a možností, ktoré prichádzajú s každou zmenou, a pomôžem vám objaviť nový zmysel a význam vo vašom živote.

Napĺňanie potenciálu: Spoločne budeme pracovať na dosiahnutí vášho plného potenciálu počas životných prechodov. Pomôžem vám prekonať obmedzenia a prekonávať prekážky, ktoré vám bránia v dosiahnutí vašich cieľov a snov.

Cieľom osobného koučingu v oblasti životných prechodov je pomôcť vám navigovať cez životné zmeny s väčšou istotou, sústredením sa na vaše potreby, ciele a záujmy v tomto období.