mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Osobný koučing

Osobný rozvoj

Osobný koučing – Osobný rozvoj

Osobný rozvoj obsahuje prácu na posilňovaní svojej sebaúcty, sebadôvery, zvyšovaní svojej osobnej efektivity. Nachádza tiež spôsoby a metódy na odbúravanie stresu a najvhodnejšie časové harmonogramy v osobnom živote.

Stanovenie cieľov: Spolu si stanovíme jasné a merateľné ciele pre váš osobný rozvoj. Budeme sa zaoberať tým, čo chcete dosiahnuť vo svojom živote a aké zmeny chcete urobiť na sebe.

Plánovanie a akcie: Vypracujeme plán krokov, ktoré vás povedú k dosiahnutiu vašich cieľov. Budem vás viesť a podporovať pri realizácii jednotlivých akcií, ktoré sú potrebné na váš osobný rozvoj.

Rozvoj zručností a schopností: Pomôžem vám identifikovať vaše silné stránky a oblasti, na ktorých môžete pracovať. Poskytnem vám nástroje a techniky na rozvoj vašich zručností a schopností, aby ste dosiahli svoj plný potenciál.

Rozvíjanie sebaúcty a sebavedomia: Podporím vás pri posilňovaní vašej sebaúcty a sebavedomia. Budeme sa zaoberať prekonávaním obáv a pochybností, ktoré vás brzdia vo vašom osobnom rozvoji, a pomôžeme vám získať väčšiu dôveru vo svoje schopnosti.

Reflexia a hodnotenie: Pravidelne sa budeme spolu pozerať na váš pokrok a hodnotiť, čo funguje a čo nie. Budem vám pomáhať objaviť nové príležitosti a spôsoby, ako sa neustále zlepšovať vo vašom osobnom rozvoji.

Tieto aspekty spolu tvoria komplexný prístup k osobnému rozvoju prostredníctvom koučingu, ktorý je prispôsobený vašim jedinečným potrebám a cieľom.