mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Tréning predavačov a pracovníkov prvého kontaktu

Kurzy – Tréning predavačov a pracovníkov prvého kontaktu
Kurz je určený predavačom a pracovníkom v maloobchode, zamestnancom prvého kontaktu v službách a všetkým, ktorí sa venujú obsluhe klientov. Absolvovaním kurzu zvýšite predaj pomocou pochopenia podstaty a špecifík maloobchodného predaja, spoznáte úlohy predavača v styku so zákazníkom, osvojíte si predajné zručnosti nevyhnutné na zvládnutie bežných ako aj problémových predajných situácií. Komunikácia so zákazníkom sa pre vás stane koníčkom.

 • Maloobchodný predaj – nácvik predajných zručností
  • osobný predaj tovaru alebo služieb zákazníkovi
  • vedenie predajného rozhovoru
  • doplňovanie zásob tovaru
  • typy uzatvárania predaja

 

 • Poskytovanie služieb po realizácii predaja

 

 • Problematické situácie v maloobchodnom predaji
  • predaj niekoľkým zákazníkom súčasne
  • predaj skupine zákazníkov
  • predaj náhradného tovaru
  • prenechanie zákazníka inému predavačovi
  • zákazník, ktorý v predajni nič nekupuje
  • vyjednávanie
  • vrátenie tovaru
  • vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov

 

 • Prekonanie negatívnych predajných návykov
  • nedostatočné nadšenie predavača
  • komunikačné chyby – hádky, slovník, prehliadanie otázok, príliš veľa rečí
  • podceňovanie zákazníka
  • nedostatočný priestor pre zákazníka

 

 • Identifikácia vašich silných stránok a priestoru na zlepšenie a vytvorenie vlastného plánu rozvoja