mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Neváhajte …

… a začnite pracovať na svojich cieľoch už dnes!

Cenník

Ako si objednať moje služby

WhatsApp +421 911 642 601 alebo email: pepax@pepax.eu

Samostatný koučing (osobný aj firemný)
Samostatný mentoring (osobný aj firemný)
Koučing spolu s mentoringom (osobný aj firemný)

Cena za hodinu 80€. Pri objednávke viacej hodín, alebo pri opakovaných službách sú individuálne zľavy. V prípade väčšieho objemu je zľava výrazná.

Služby sú vykonávané obvykle online. Za služby vykonávané vo firme zákazníka sa pripočítava doprava.

 

Osobný koučing alebo mentoring pre osoby vo finančnej núdzi (je nutné aby ju preukázali) je cena dobrovoľná – min. ale 20€ na hodinu.

Služby sú vykonávané online.

 

Procesné riadenie a procesné analýzy – cena podľa individuálnej kalkulácie a ponuky.

Služby sú vykonávané online aj v priestoroch zákazníka.

 

Školenia – cena podľa individuálnej kalkulácie a ponuky.

Služby sú vykonávané online aj prezenčne v priestoroch zákazníka.

Verejné kurzy, alebo kurzy cez úrad práce momentálne nerealizujeme.

 

Všetky ostatné služby sú predmetom individuálnej kalkulácie a ponuky na mieru.