mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Osobný koučing

Rozvoj osobnej značky a prezentácie

Osobný koučing – Rozvoj osobnej značky a prezentácie

Pomôžeme vám objaviť vaše jedinečné silné stránky, hodnoty a ciele, rozvíjať váš osobný štýl, sebavedomie a schopnosť prezentovať sa v rôznych situáciách. a následne vám poskytneme podporu a nástroje na to, aby ste tieto aspekty preniesli do vášho bežného života.  Pomôžeme vám získať jasnosť vo vašom prezentovaní a budovať silnú a autentickú osobnú značku, ktorá vás predstaví v najlepšom svetle.

Identifikácia vašej osobnej značky: V našej spoločnosti sa zameriavame na pomáhanie ľuďom objaviť ich silné stránky a hodnoty, ktoré ich definujú. Predstavte si, že pracujeme s marketingovým profesionálom, ktorý sa snaží vytvoriť jedinečný obraz pre seba v konkurenčnom odvetví. Spoločne s ním vypracujeme stratégiu, ktorá mu pomôže zdôrazniť jeho osobnosť a prínos.

Vytvorenie výrazného vizuálneho a verbálneho prezentovania: Pri práci s našimi klientmi zdokonaľujeme ich prezentačné schopnosti, či už ide o verbálnu komunikáciu alebo telo. Ak spolupracujeme s vedcom, ktorý potrebuje pôsobiť ubezpečujúco a profesionálne pri prezentáciách vedeckých objavov, pomáhame mu nájsť jeho autentický hlas a sebavedomie, ktoré potrebuje.

Zlepšenie verejného vystupovania: Aj tí najtalentovanejší jedinci môžu mať obavy z verejného vystupovania. Ak pracujeme s učiteľom, ktorý má strach pred vystupovaním pred triedou, tak s našou pomocou prekonáva svoje obavy a stáva sa charizmatickým učiteľom, ktorý svojich študentov inšpiruje.

Budovanie profesionálneho obrazu: Aj najmenšie detaily môžu ovplyvniť prvý dojem, čo je kľúčové pri budovaní profesionálneho obrazu. Predstavte si, že spolupracujeme s mladým podnikateľom, ktorý si chce vytvoriť dôveryhodný obraz vo svojom odvetví. Pomáhame mu vybrať si vhodný oblek a naučiť sa správne vystupovanie a správanie, ktoré zanechá pozitívny dojem.

Rozvoj prezentácií a storytellingu: Dobrý príbeh môže byť kľúčom k zapojeniu publika. Ak pracujeme s novinárom/publicistom, ktorý sa snaží zaujať svojich čitateľov, pomáhame mu rozvíjať jeho schopnosť rozprávať príbehy a vytvárať zaujímavé prezentácie, ktoré oslovia a zapôsobia na jeho publikum.

Sledovanie pokroku a prispôsobenie stratégie: Naša práca nie je len o jednorazových zmenách, ale aj o dlhodobom rozvoji. Pravidelne monitorujeme pokrok našich klientov a prispôsobujeme našu stratégiu podľa ich potrieb a cieľov. Takto sa spolu s nimi snažíme dosiahnuť ich maximálny potenciál a úspech.