mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Osobný koučing

Rozvoj osobnej značky a prezentácie

Osobný koučing – Rozvoj osobnej značky a prezentácie

Pomôžem vám objaviť vaše jedinečné silné stránky, hodnoty a ciele, rozvíjať váš osobný štýl, sebavedomie a schopnosť prezentovať sa v rôznych situáciách. a následne vám poskytnem podporu a nástroje na to, aby ste tieto aspekty preniesli do vášho bežného života.  Pomôžem vám získať jasnosť vo vašom prezentovaní a budovať silnú a autentickú osobnú značku, ktorá vás predstaví v najlepšom svetle.

Identifikácia vašej osobnej značky: Pomôžem vám objaviť vaše silné stránky, hodnoty a jedinečný prínos, ktoré vás definujú ako jedinečnú osobu. Spoločne vypracujeme stratégiu pre budovanie vašej osobnej značky, ktorá bude podporovať vaše profesionálne ciele.

Vytvorenie výrazného vizuálneho a verbálneho prezentovania: Budeme sa zaoberať vývojom vašich prezentačných schopností, vrátane verbálnej komunikácie, tela a reči. Pomôžem vám zdokonaliť svoje schopnosti vyjadrovania a prezentovania vašej osobnej značky tak, aby ste boli presvedčivým a charizmatickým komunikátorom.

Zlepšenie verejného vystupovania: Spoločne pracujeme na odstránení strachu a nervozity pred verejným vystupovaním a pomôžem vám získať sebavedomie a pôsobivú prítomnosť. Budeme sa zaoberať technikami pre ovládanie nervozity, zlepšenie hlasu a postavy a efektívne riadenie pozornosti publika.

Budovanie profesionálneho obrazu: Pomôžem vám vytvoriť profesionálny a dôveryhodný obraz, ktorý bude podporovať vašu osobnú značku a vaše profesionálne ciele. Budeme sa zaoberať výberom vhodného oblečenia, postavením a správaním, ktoré vám pomôžu vytvoriť pozitívne prvý dojem.

Rozvoj prezentácií a storytellingu: Poskytnem vám nástroje a techniky na tvorbu pútavých a efektívnych prezentácií, ktoré budú osloviť a zapájať vaše publikum. Sústredíme sa na rozprávanie príbehov a vytváranie pútavých vizuálnych prezentácií, ktoré budú podporovať vašu osobnú značku.

Sledovanie pokroku a prispôsobenie stratégie: Budeme pravidelne sledovať váš pokrok a spolu budeme prispôsobovať našu stratégiu podľa vašich potrieb a cieľov. Spoločne budeme pracovať na dosiahnutí výnimočných výsledkov vo vašom osobnom a profesionálnom živote.

Cieľom osobného koučingu v oblasti rozvoja osobnej značky a prezentácie je pomôcť vám lepšie sa prezentovať vo svete, vybudovať silnú a autentickú osobnú značku a dosiahnuť vaše profesionálne a osobné ciele.