mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

CRM – riadenie vzťahov so zákazníkmi

Kurzy – CRM – riadenie vzťahov so zákazníkmi
Kurz je určený obchodným manažérom a reprezentantom, ktorí majú zvládnuté základné obchodné zručnosti a obchodníkom, ktorí vedia, že udržať si zákazníka je ľahšie ako ho získať. Naučíte sa lepšie porozumiete vašim zákazníkom (čo chcú a akí sú), rozlíšite zákazníkov podľa ich potrieb a správania, prispôsobíte svoj prístup odlišným typom zákazníkov, nájdete nové možnosti starostlivosti o vašich zákazníkov, získate konkrétne príklady na riadenie vzťahov so zákazníkmi.

 • Prozákaznícka orientácia ako súčasť firemnej kultúry
  • čo sa za ňou skrýva, jej prínosy, čím je pre nás zákazník
  • úrovne a smery prozákazníckej orientácie vo firmách

 

 • Identifikácia zákazníka
  • typológia zákazníkov – kto a kde sú naši zákazníci
  • segmentácia externých zákazníkov, kľúčoví zákazníci

 

 • Ako si získať zákazníka
  • podpora predaja a reklama (čím prispieva firma a čím obchodník)
  • kvalita pracovníkov prvej línie a kontaktných pracovníkov
  • kvalita produktu a služieb – podnety na zlepšenie vo vlastnej praxi
  • SWOT analýza firmy a produktov

 

 • Ako si udržať zákazníka
  • okamžitá, krátkodobá, dlhodobá starostlivosť o zákazníka
  • reklamácie ako nástroj na udržanie si zákazníkov (oprávnené, neoprávnené)
  • zisťovanie spokojnosti zákazníkov a kvality pracovníkov prvej línie (ako to robia profesionálni obchodníci a úspešné firmy, mystery shopping, CRM)

 

 • Aktívne riadenie vzťahov so zákazníkmi
  • proaktívny prístup, sebamotivácia k pozitívnemu výsledku a systematickej práci