mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Komunikácia v prostredí komunikačných médií

Kurzy – Komunikácia v prostredí komunikačných médií
Školenie Komunikácia v prostredí komunikačných médií je určené pre pracovníkov na administratívnych pozíciách, manažérov, pedagógov a všetkých, pre ktorých je efektívne komunikovanie s využitím súčasných komunikačných kanálov nevyhnutnou súčasťou práce. Cieľom je zvýšiť osobnú i tímovú efektivitu v komunikácii a získať prehľad o súčasných komunikačných kanáloch.

 • typy komunikácie
 • ciele a úlohy komunikácie v nových komunikačných médiách
 • komunikácia, komunikačný model
 • ako zabezpečiť komunikačný efekt?
 • ako postaviť štruktúru správy?
 • komunikačné kanály
 • čo je korektná a čo manipulačná komunikácia?
 • čo komunikáciu podporuje a čo ju brzdí?
 • originálne aspekty komunikácie v nových komunikačných médiách – kedy ich preferujeme?
 • s kým? Ako? Aby sme boli efektívni. Úspory času a vlastnej energie
 • aktívne počúvanie
 • textová komunikácia – postupy a princípy
 • hlasová komunikácia – postupy a princípy
 • vedenie záznamu a dokumentácie
 • boj s odmietaním
 • boj s agresívnou protistranou
 • boj s „vykecávačmi“
 • niektoré aspekty bezpečnosti komunikácie
 • niektoré právne aspekty komunikácie

Výstupné vedomosti:
Po absolvovaní kurzu zvládnu jeho účastníci metodiku a systémové prístupy v zabezpečovaní komunikačného efektu. Naučia sa eliminovať omyly, chyby, nedorozumenia a irelevantné výklady komunikačných posolstiev, čo ochráni organizácie pred neoprávneným zdieľaním informácií.