mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Osobný koučing

Zdravie a wellness

Osobný koučing – Zdravie a wellness

Koučovanie zdravia a wellness je ako mať osobného trénera pre vaše fyzické a emocionálne zdravie. Pomáha vám nastaviť si ciele týkajúce sa stravovania, cvičenia a celkového pohody, a potom vás podporuje a usmerňuje, aby ste tieto ciele dosiahli. Ako kouč vám pomôžem pri zmene životného štýlu, zlepšení spánku, zvládaní stresu a starostlivosti o vaše telo a myseľ tak, aby ste sa cítili lepšie a boli zdravší.

Stanovenie zdravotných cieľov: Pomôžem vám identifikovať vaše zdravotné ciele a stanoviť si realistické ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Budeme spolu pracovať na plánovaní krokov, ktoré vás povedú k dosiahnutiu týchto cieľov.

Stravovacie návyky: Sústredíme sa na vaše stravovacie návyky a pomôžem vám vytvoriť vyvážený a zdravý jedálniček, ktorý bude podporovať vaše zdravie a wellness. Poskytnem vám odporúčania a rady týkajúce sa výberu potravín a jedálnička.

Fyzická aktivita: Spoločne vypracujeme plán fyzickej aktivity, ktorý bude zodpovedať vašim cieľom a preferenciám. Budeme sa zaoberať výberom vhodných cvičení a tréningových programov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť lepšiu kondíciu a zdravie.

Stres a relaxácia: Pomôžem vám zvládať stres a naučím vás relaxačné techniky, ktoré vám pomôžu uvoľniť sa a zlepšiť vaše duševné zdravie. Budeme sa zaoberať technikami ako meditácia, dýchanie a cvičenia relaxácie.

Spánok a odpočinok: Budeme sa venovať aj vašim spánkovým návykom a pomôžem vám vytvoriť zdravé rutiny pre lepší spánok a odpočinok. Poskytnem vám rady a tipy na zlepšenie kvality spánku a zvládanie problémov so spánkom.

Celkový wellness plán: Na základe vašich cieľov a potrieb vypracujeme komplexný wellness plán, ktorý bude zahŕňať všetky aspekty vášho zdravia a wellnessu. Budeme pravidelne sledovať váš pokrok a prispôsobovať plán podľa potreby.

Cieľom osobného koučingu v oblasti zdravia a wellness je pomôcť vám dosiahnuť celkové fyzické, emocionálne a duševné blaho prostredníctvom udržiavania zdravých návykov a správnej starostlivosti o seba.