mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Prehľad vo fyzických dokladoch

Je to všetko o dobrom systéme a pravidlách

Služby Pepax

Registratúrne poriadky

Registratúrny poriadok nie je iba zákonná povinnosť. Šetrí Vám nepredstaviteľné množstvo času.

Aké sú bonusy registratúrneho poriadku:

  • máte prehľad o tom čo musíte archivovať
  • viete kde máte čo uložené pre prípad súdneho sporu, modifikácie obchodnej zmluvy či zmeny pracovných zmlúv
  • viete čo môžete z archívu po stanovenej lehote odstrániť a získať tak cenný priestor

V prípade že sa rozhodnete pre ECM systém budú Vaše dokumenty po scanovaní a vložení do elektronického archívu dostupné okamžite (podľa prístupových práv).

V prípade ECM tiež môžete mierne rozvoľniť systém archivácie fyzických dokumentov. Už nemusí byť tak strikný systém spisov, čo sťažuje napríklad jeho vyraďovanie. A napriek tomu stále ostane legislatívne korektný.

Naše služby:

  • analýza, audit starého registratúrneho poriadku a plánu
  • návrh nového registratúrneho poriadku
  • optimalizácia vyraďovania za účelom získania úložneho priestoru
  • implementácia do existujúcich firemných procesov a naopak, implementácia procesov do registratúrneho poriadku
  • naviazanie a vytvorenie workflow procesov podľa registratúrneho poriadku
  • vytvorenie pravidiel ktoré budú kopírovať skartačné vlastnosti dokumentov do ECM a budú Vás automaticky upozorňovať keď skončí lehota uloženia
  • a mnohé iné …
Služby Pepax - Konzultačné služby

Prehľad našich služieb

Služby Pepax – Registratúrne poriadky
Implementácie systémov
Služby Pepax – Registratúrne poriadky
Webové portály
Služby Pepax – Registratúrne poriadky
Outsourcing
Služby Pepax – Registratúrne poriadky
Školenia ECM systémov
Služby Pepax – Registratúrne poriadky
Webináre
Služby Pepax – Registratúrne poriadky
ISO Certifikácie
Služby Pepax – Registratúrne poriadky
Agilná firma
Služby Pepax – Registratúrne poriadky
Konzultačné služby
Služby Pepax – Registratúrne poriadky
Podpora zákazníkov
Služby Pepax – Registratúrne poriadky
Výstupné zostavy
Služby Pepax – Registratúrne poriadky
Procesné analýzy a mapy
Služby Pepax – Registratúrne poriadky
Registratúrne poriadky