mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Výber zamestnancov

Kurzy – Výber zamestnancov
Kurz je určený personálnym manažérom, špecialistom z oblasti riadenia ľudských zdrojov, manažérom zodpovedným za výber a riadenie ľudí. Získate praktické rady a návody ako osloviť a vybrať tých najlepších ľudí pre vašu firmu, naučíte sa viesť profesionálny prijímací pohovor, naučíte sa využívať špecifické nástroje a metódy výberu zamestnancov. Tréning výrazne prispeje k vášmu osobnému rozvoju, sebarealizácii a uspokojeniu z práce.

 • Trendy v oblasti náboru a výberu pracovníkov
 • Personálne plánovanie
 • Nadbytočnosť pracovníkov
 • Flexibilné zamestnávanie ľudí
 • Využitie poradenských firiem – prínosy a negatíva
 • Popis pracovného miesta, profil ideálneho kandidáta (odborný, psychologický)
 • Analýza informácií o kandidátoch
 • Výber zamestnancov pomocou Assessment center
 • Hodnotenie kandidáta, adaptačný program, hodnotenie v rámci skúšobnej doby
 • Tréning prijímacích pohovorov
 • Personálny leasing