mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Osobný koučing

Životná rovnováha

Osobný koučing – Životná rovnováha

Koučovanie životnej rovnováhy je ako navigácia vašim každodenným životom, aby ste našli harmóniu medzi prácou, rodinou, zábavou a sebou samým. Identifikujeme vaše životné priority, stanovíme ciele a spôsoby, ako vyvážiť svoj čas a energiu tak, aby ste sa cítili spokojne a šťastne.

Hodnotenie súčasnej situácie: Spolu sa pozrieme na vašu súčasnú situáciu a zhodnotíme, ako vyzerá vaša životná rovnováha v súčasnosti. Budeme sa zaoberať tým, ako trávite čas vo svojej práci, rodine, vzťahoch a voľnom čase.

Stanovenie cieľov: Pomôžem vám stanoviť si jasné a merateľné ciele týkajúce sa vašej životnej rovnováhy. Budeme spoločne definovať, čo pre vás znamená vyvážený život a aké zmeny alebo úpravy sú potrebné na dosiahnutie tejto rovnováhy.

Plánovanie a organizácia: Vypracujeme spoločný plán, ako dosiahnuť vaše ciele a zlepšiť vašu životnú rovnováhu. Pomôžem vám s organizáciou vášho času, stanovením priorit a zavádzaním zdravých návykov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vyvážený život.

Podpora a motivácia: Budem vás podporovať a motivovať počas celého procesu dosahovania vyváženej životnej rovnováhy. Poskytnem vám podporné prostredie a podporu, keď budete čeliť výzvam a prekážkam na ceste k vašim cieľom.

Prispôsobovanie a hodnotenie: Budeme pravidelne hodnotiť váš pokrok a prispôsobovať váš plán podľa potreby. Spoločne nájdeme spôsoby, ako sa prispôsobiť zmenám vo vašom živote a udržať rovnováhu aj v neustále sa meniacom prostredí.

Cieľom osobného koučingu v oblasti životnej rovnováhy je pomôcť vám nájsť harmóniu a pohodu vo vašom živote, ktorá vám umožní dosiahnuť vaše ciele a naplniť svoj potenciál vo všetkých oblastiach života.