mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Stres manažment

Kurzy – Stres manažment
V bežnom živote človeka existuje množstvo stresových situácií, ktoré vplývajú na psychické zdravie človeka a preto je dôležité naučiť sa ich správne zvládnuť.Časté stresové situácie v zamestnaní uvádza aj množstvo zamestnancov. Ak ste v situácií, keď Vám práca prerastá cez hlavu, vedzte, že na Vás útočí stres. Každý človek je voči stresu odolný inak. Každý reaguje na pracovné požiadavky aj na pôsobenie vonkajších faktorov iným spôsobom – odolnosť voči stresu závisí napríklad od náročnosti práce, pracovných vzťahov, zdravotného stavu, ale aj od záujmu o prácu. A ani naša odolnosť voči stresu nemusí byť stále rovnaká. Tento seminár je určený všetkým, ktorí sú vystavení stresujúcim situáciám a náporom práce a chcú sa naučiť takéto situácie zvládať.

  • identifikácia vlastných stresorov, skryté a zreteľné príznaky – spúšťače stresu
  • autodiagnostika hladiny stresu
  • zladenie životných a pracovných priorít, stres a okolie človeka
  • aktívne narábanie s vlastnou psychickou energiou
  • typy stresových reakcií, schopnosť ich rozpoznať a predvídať
  • čo je stres, význam stresu, ako vzniká stres, aké sú dôsledky stresu, techniky zvládania stresu krátke relaxačné techniky
  • krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, autodiagnostika, riadená diskusia, nácvik krátkych relaxačných a aktivačných techník

Výstupné vedomosti:
Po absolvovaní kurzu odhalíte svoje zdroje stresu a naučíte sa ich minimalizovať, naučíte sa tiež krátke relaxačné techniky na obnovu energie. Budete si vedieť vytvoriť nové stratégie pre zvládnutie záťažových situácií. Naučíte si nestanovovať príliš náročné ciele a budete si vedieť uplatniť techniky na odbúravanie stresu.