mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Profesionálna asistentka

Kurzy – Profesionálna asistentka
Kurz je určený pre asistentky a asistentov vedúcich pracovníkov, ktorým ukážeme rozdielne typy komunikácie na pracovisku a možnosti predchádzania, resp. riešenia konfliktov.

  • štyri základné typy jednania ľudí – ich výhody a nevýhody
  • príčiny a východiská konfliktov
  • ako kontrolovať svoje gestá a tón hlasu
  • ako asertívne riešiť konflikty
  • ako poskytnúť negatívnu spätnú väzbu
  • ako bez urážky prijať kritiku
  • základné spôsoby riešenia konfliktov, identifikácia vlastnej stratégie
  • optimálne využitie a výhody jednotlivých stratégií
  • ako sa zachovať, keď….
  • riešenie konkrétnych náročných situácií z asistentskej praxe

Výstupné vedomosti:
Po absolvovaní si účastníci osvoja základné spektrum nástrojov potrebných pri zvládaní náročných interpersonálnych situácií.