mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Strategické riadenie

Kurzy – Strategické riadenie
Kurz je určený personálnym manažérom a špecialistom z oblasti riadenia ľudských zdrojov, vrcholovým manažérom a manažérom zodpovedným za riadenie ľudí, všetkým, ktorí majú záujem o svoju firmu a chcú poznať vzťah a vplyv medzi stratégiami firmy a personálnymi stratégiami. Zvýšite si svoju profesionalitu, naučíte sa využívať špecifické nástroje a metódy riadenia ľudských zdrojov, lepšie previažete stratégiu riadenia ľudských zdrojov s firemnou stratégiou a oboznámite sa s kompetenčnými modelmi a s tým, ako ich vytvoriť na podmienky vašej firmy.

 • Zásady tvorby stratégie a politiky RĽZ
 • Plánovanie ľudských zdrojov
 • Akčné plány v personálnom riadení
 • Udržanie kľúčových ľudí vo firme
 • Strategické otázky a ich vplyv na ľudí – akvizície, fúzia
 • Firemná kultúra
 • Prvky a typy firemných kultúr
 • Systém riadenia podľa kompetencií
 • Kľúčové a funkčné kompetencie a ich modelovanie
 • Nastavenie a realizácia procesov RĽZ v systéme riadenia podľa kompetencií
 • Firemné stratégie
 • Organizačný rozvoj a manažment zmien