mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Negociačné zručnosti s prvkami rétoriky

Kurzy – Negociačné zručnosti s prvkami rétoriky
Umenie vyjednávať sa dnes právom pokladá za jednu z kľúčových interpersonálnych zručností pracovníkov predaja. Kvalita vzťahov mnohokrát znamená rozdiel medzi úspechom a neúspechom. Dobrí vyjednávači sú pripravení nielen nárokovať hodnotu, ale ju aj vytvárať. Dobrí vyjednávači poskytujú svojim organizáciám konkurenčnú výhodu tým, že dokážu lepšie budovať a kultivovať vzťahy s kľúčovými zákazníkmi. Tréning negociačné zručnosti s prvkami rétoriky je zameraný na praktickú aplikáciu negociačných zručností, osvedčených nástrojov a účinných techník.

 • fázy vyjednávania, stratégie súperenia a spolupráce, zmeny správania
 • výber negociačných techník podľa typu vyjednávača
 • vyjednávanie ako proces zameraný na riešenie, program Ja-Ty-My
 • zvládanie nečistých trikov, nátlaku a manipulácie, zvládanie námietok
 • nekonvenčné zručnosti vyjednávania – zámerné neporozumenie, zveličovanie, nečakaný ťah, sarkazmus, zahltenie otázkami
 • príprava na rokovanie a vyjednávanie a jeho vyhodnotenie, minimálny a maximálny cieľ, práca s ústupkami, vyjednávací priestor
 • vedenie vyjednávania získavaním súhlasu, selektívnym posilňovaním
 • vyjednávacie taktiky: ísť vlastnou cestou, nasledovať, neustúpiť ani o krok, uhnúť inam
 • nejednoznačnosť pri vyjednávaní, prekonanie mŕtveho bodu, ako povedať nepriamo, že vám nevyhovuje spôsob jednania partnera
 • základy rétoriky, hlasový prejav a obohacovanie slovníka, zvládanie trémy
 • psychohygiena asertívneho človeka pri negociácii
 • krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia a modelovanie situácií, dotazníkové metódy, brainstorming, autodiagnostika, video film, video tréning, prípadové štúdie, riadená diskusia, masívna spätná väzba

Výstupné vedomosti:
Po ukončení budete vedieť profesionálne a asertívne vyjednávať, naplánovať stratégiu, dešifrovať nekonvenčné zručnosti vyjednávania a brániť sa voči manipulácii, zvládnete základné taktické varianty vyjednávania s náročnými partnermi, presvedčivé a asertívne vystupovanie a naučíte sa využívať svoje rétorické zručnosti.