mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Efektívna komunikácia

Kurzy – Efektívna komunikácia
Kurz Efektívna komunikácia je zameraný na rozvoj osobnostných charakteristík účastníkov a plánovanie rozvoja svojich zručností v komunikácii. Komunikácia je pri mnohých profesiách nesmierne dôležitá. Jej význam na pracovisku spočíva najmä v tom, že spoluvytvára vzťahy medzi jednotlivými pracovníkmi. Čo vlastne efektívna komunikácia znamená? V prvom rade znamená dokázať počúvať. Možno to na prvý pohľad znie paradoxne, ale len ten človek, ktorý je schopný pozorne počúvať, čo rozprávajú iní, bude neskôr vedieť správne reagovať. Je veľmi dôležité, aby ste dokázali rešpektovať názory iných aj napriek tomu, že sa nezhodujú s vašimi.

  • identifikácia významu a prejavu komunikácie pre vzťah
  • základy komunikačného procesu, prejav účasti a záujmu o rozhovor
  • druhy komunikácie, stanovenie si hraníc medzi súkromným a profesijným životom
  • dôraz na neverbálnu komunikáciu, dôležitosť reči tela (mimické prejavy, zrakový kontakt)
  • krízová komunikácia a riešenie konfliktov
  • využitie asertivity pri riešení konfliktov, vyjadrenie svojich pocitov a myšlienok
  • chyby pri posudzovaní ľudí; odhalenie individuálnych rozdielov
  • dôležitosť prvého dojmu
  • stanovenie si hraníc medzi súkromným a profesijným životom
  • biznis protokol

Výstupné vedomosti:
Osvojíte si poznatky potrebné pre efektívnu komunikáciu, ktoré Vám pomôžu lepšie sa orientovať vo vzťahoch a viesť rozhovor primerane situácii a typu človeka. Naučíte sa efektívne komunikovať a získate na celý život veľký tromf. Budete ľahšie nadväzovať a udržiavať vzťahy s ostatnými, čo vám určite pomôže pri úspešnom napredovaní v profesijnom živote, ale skvalitní sa, samozrejme, aj váš osobný život.