mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Prehľad kurzov a školení

Školeniam sa venujeme už viac ako 25 rokov. Kurzy a školenia organizujeme ako verejné, priamo na pracovisku u zákazníka alebo online vo forme webinárov.

Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Ako prebudiť obchodníka
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Asertívna komunikácia
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Praktické obchodné zručnosti
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Stres manažment
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Time manažment
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Negociačné zručnosti s prvkami rétoriky
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Riadenie procesu zmien v modernej organizácii
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Výber zamestnancov
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Prezentačné zručnosti
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Vedenie hodnotiacich rozhovorov
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Motivácia pracovníkov
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Firemná kultúra – ako ju zmeniť a riadiť
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Organizovanie a vedenie ľudí v tíme
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Úspech prichádza cez sekretariát
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Komunikácia v prostredí komunikačných médií
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Profesionálna asistentka
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Efektívna komunikácia
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Riešenie konfliktných situácií
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Profesionálny nákupca
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Tréning predavačov a pracovníkov prvého kontaktu
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
CRM – riadenie vzťahov so zákazníkmi
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Strategické riadenie
Kurzy – Prehľad kurzov a školení
Hodnotenie a riadenie pracovného výkonu