mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Osobný koučing

Finančné plánovanie a manažment

Osobný koučing – Finančné plánovanie a manažment

Ako váš kouč v oblasti finančného plánovania a manažmentu bude našou prioritou pomôcť vám získať lepšie porozumenie vašich finančných cieľov a vytvoriť plán na ich dosiahnutie.

Stanovenie finančných cieľov: Definovanie cieľov vo finančnej oblasti môže byť ako zakladanie základov pre budúcnosť. Ak si chcete vytvoriť fond na dôchodok, môžeme spoločne stanoviť konkrétny cieľový príjem, ktorý chcete dosiahnuť do určitého veku.

Analýza súčasnej finančnej situácie: Hodnotenie vašej súčasnej finančnej situácie je kľúčové pre presné plánovanie. Zistíme, aké percento vášho príjmu ide na bežné výdavky, aké sú vaše úspory a či máte nejaké dlhy, aby sme lepšie porozumeli vašej finančnej situácii.

Plánovanie rozpočtu: Rozpočtovanie je ako navigácia pre vaše financie. Ak chcete mať lepší prehľad o tom, kam smerujú vaše peniaze, môžeme spoločne vytvoriť rozpočet, ktorý presne určí, koľko peňazí by malo ísť na výdavky, úspory a investície.

Rozvoj úsporných návykov: Učenie sa úsporným návykom môže zmeniť vaše finančné správanie. Ak budete vedieť, ako správne nakladať s peniazmi, môžete začať systematicky ukladať na budúce ciele, ako je kúpa domu alebo splatenie dlhov.

Investičné stratégie: Investovanie je ako výstavba vášho finančného domu. Napríklad, môžeme spoločne preskúmať rôzne investičné možnosti, ako sú akcie, fondy alebo nehnuteľnosti, a vybrať tie, ktoré najlepšie zapadajú do vášho finančného portfólia.

Sledovanie a revízia: Pravidelné monitorovanie vášho finančného plánu je ako udržiavanie motora vášho auta. Ak sa vaše životné okolnosti zmenia alebo sa vaše ciele posunú, môžeme prispôsobiť váš finančný plán, aby zodpovedal vašim novým potrebám a cieľom.