mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Osobný koučing

Finančné plánovanie a manažment

Osobný koučing – Finančné plánovanie a manažment

Ako váš kouč v oblasti finančného plánovania a manažmentu bude mojou prioritou pomôcť vám získať lepšie porozumenie vašich finančných cieľov a vytvoriť plán na ich dosiahnutie.

Stanovenie finančných cieľov: Pomôžem vám definovať konkrétne finančné ciele, ktoré chcete dosiahnuť v budúcnosti. Budeme spolu diskutovať o vašich prioritách a smerovať k jasným a merateľným cieľom.

Analýza súčasnej finančnej situácie: Spoločne vyhodnotíme vašu súčasnú finančnú situáciu, vrátane príjmov, výdavkov, úspor a dlhov. Tento krok nám pomôže lepšie porozumieť vašej finančnej situácii a identifikovať oblasti na zlepšenie.

Plánovanie rozpočtu: Pomôžem vám vypracovať rozpočet, ktorý vám umožní efektívnejšie riadiť svoje financie. Sústredíme sa na správne alokovanie finančných prostriedkov na dôležité oblasti vášho života a podnikania.

Rozvoj úsporných návykov: Budeme pracovať na vyvíjaní návykov a stratégií na efektívne spravovanie peňazí a dosiahnutie vašich cieľov. Spoločne identifikujeme možnosti úspor a budeme hľadať spôsoby, ako optimalizovať vaše výdavky.

Investičné stratégie: Pomôžem vám pri tvorbe investičnej stratégie, ktorá bude zodpovedať vašim cieľom a tolerancii k riziku. Budeme sa zaoberať rôznymi typmi investícií a vyberieme tie, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám.

Sledovanie a revízia: Budeme pravidelne sledovať a revidovať váš finančný plán, aby sme zabezpečili, že ste na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich cieľov. Ak sa zmenia vaše životné okolnosti alebo ciele, prispôsobíme váš plán podľa potreby.

Cieľom osobného koučingu v oblasti finančného plánovania a manažmentu je poskytnúť vám nástroje, znalosti a podporu, ktoré potrebujete na dosiahnutie finančnej stability a dosiahnutie vašich finančných cieľov.