mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Osobný koučing

Osobné záujmy a koníčky

Osobný koučing – Osobné záujmy a koníčky

Pomáham vám preskúmať vaše záujmy a vášnivé aktivity, ako je maľovanie, šport, hudba alebo záhradníctvo, a poskytuje vám podporu a nápady na to, ako v nich rásť a rozvíjať sa. Koučovanie vám umožňuje objaviť nové záľuby, zlepšiť svoje zručnosti a zároveň si užívať radosť a uvoľnenie, ktoré prinášajú vaše koníčky do vášho života.

Identifikácia vašich záujmov: Pomôžem vám identifikovať vaše osobné záujmy a koníčky, ktoré vás skutočne zaujímajú a váš život napĺňajú. Budeme spolu objavovať rôzne aktivity a témy, ktoré vás oslovujú a zistíme, čo vás skutočne nadchýna.

Vypracovanie plánu rozvoja: Na základe vašich záujmov a koníčkov spoločne vytvoríme plán rozvoja, ktorý vám pomôže rozvíjať vaše schopnosti a zručnosti v týchto oblastiach. Budeme sa zaoberať konkrétnymi krokmi, ktoré môžete podniknúť na dosiahnutie vašich cieľov.

Experimentovanie a objavovanie: Podporím vás, aby ste sa odvážili experimentovať a objavovať nové veci v oblastiach, ktoré vás zaujímajú. Budeme spoločne preskúmavať rôzne aktivity a možnosti, ktoré vám môžu pomôcť rozvinúť vaše záujmy a koníčky.

Posilňovanie sebavedomia: Pomôžem vám posilniť vaše sebavedomie a sebavedomie v oblastiach, ktoré vás oslovujú. Budeme sa zaoberať prekonávaním prekážok a obáv, ktoré vás môžu brzdiť vo vašom rozvoji, a pomôžeme vám nabrať dôveru vo svoje schopnosti.

Rozvoj vyváženého životného štýlu: Budeme spolu hľadať spôsoby, ako integrovať vaše záujmy a koníčky do vášho každodenného života a dosiahnuť vyvážený životný štýl. Pomôžem vám nájsť čas a priestor pre svoje záujmy aj v rámci hektického pracovného a osobného rozvrhu.

Cieľom osobného koučingu v oblasti osobných záujmov a koníčkov je pomôcť vám objaviť a rozvíjať váš potenciál prostredníctvom vášho vášne a záujmov, čo vám môže priniesť väčšiu radosť a naplnenie vo vašom živote.