mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Business koučing

Finančný management a rozpočtovanie

Business koučing – Finančný management a rozpočtovanie

Pomáha vám lepšie porozumieť vašim financiám, spravovať váš rozpočet, plánovať investície a maximalizovať zisk. Kouč vám poskytuje nástroje a stratégie na efektívne riadenie vašich financií, čo vám pomôže dosiahnuť finančnú stabilitu a úspech vo vašom podnikaní.

Analýza finančnej situácie: Pomôžem vám vykonať analýzu vašej finančnej situácie a porozumieť vašim aktuálnym financiám. Budeme spolu preskúmavať príjmy, výdavky, aktíva a pasíva.

Stanovenie finančných cieľov: Spoločne stanovíme konkrétne finančné ciele pre váš biznis. Tieto ciele budú merateľné a realistické, aby sme mohli sledovať vašu pokrok a úspech.

Plánovanie rozpočtu: Pomôžem vám vypracovať rozpočet pre váš biznis. Sústredíme sa na alokáciu finančných prostriedkov na kľúčové oblasti vášho podnikania a zabezpečíme, aby ste mali dostatok zdrojov na dosiahnutie vašich cieľov.

Monitorovanie výdavkov: Budeme spolu sledovať vaše výdavky a zhodnocovať ich v súvislosti s vaším rozpočtom. Pomôžem vám identifikovať oblasti, kde môžete ušetriť peniaze a zefektívniť vaše náklady.

Optimalizácia cash flow: Spoločne budeme pracovať na optimalizácii vášho cash flow a zabezpečíme, aby ste mali dostatok likvidných prostriedkov na každodenné prevádzkovanie vášho biznisu.

Investičné rozhodnutia: Pomôžem vám pri rozhodovaní o investíciách a zhodnocovaní rizík a výnosov rôznych investičných príležitostí. Zabezpečíme, aby vaše investície boli dobre premyslené a podporovali rast vášho podnikania.

Cieľom business koučingu zameraného na finančný management a rozpočtovanie je pomôcť vám lepšie riadiť svoje financie, dosiahnuť svoje finančné ciele a zabezpečiť dlhodobý finančný úspech vášho podnikania.