mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Praktické obchodné zručnosti

Kurzy – Praktické obchodné zručnosti
Praktické obchodné zručnosti – Váš úspech u zákazníka zahŕňa všetky podstatné kroky obchodného jednania, ktoré v reálnej situácii často prebiehajú behom dlhšieho časového intervalu. Predávame nielen konkrétny produkt, ale tiež vlastne nápady, projekty, sami seba. Ponuka je veľká a predáva každý. Otázkou je, ako predávať, aby tí druhí kúpili. Nestačí len prezentovať svoj produkt. Musíme byť schopní klásť otázky, analyzovať ich, vytvoriť konkrétne riešenie, uvedomiť si kto je náš klient – osoba ktorá rozhoduje. Dnes už nestačí len tvrdiť, že naša firma či produkty sú tie najlepšie.

  • štruktúra a fázy obchodného rozhovoru
  • techniky a taktiky rokovania, techniky zmeny správania
  • ako identifikovať potreby zákazníka, aktívne počúvanie
  • základné typy vyjednávačov a partnerov a ich odhad
  • nátlakové taktiky a obrana voči ním, zvládanie nečistých trikov
  • zvládanie námietok, druhy námietok
  • uzatvorenie obchodu – signály ku kúpe, spôsoby uzatvorenia obchodu
  • cesty k dohode na princípoch uspokojenia oboch strán
  • krátke teoretické vstupy, dotazníkové metódy, brainstorming, autodiagnostika, prípadové štúdie, masívna spätná väzba

Výstupné vedomosti:
Po absolvovaní kurzu budete poznať metódy a techniky vedenia obchodného rozhovoru, dokážete odhadnúť partnera a dešifrovať verbálne aj neverbálne signály, dokážete si vypracovať stratégiu a viesť obchodný rozhovor v prospech firmy. Vaša obchodná prezentácia bude mať správnu štruktúru a Vy budete vystupovať sebavedome a profesionálne.