mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Implementácie systémov

DMS/ECM systémy, wokflow procesy, webové portály

Služby Pepax

Implementácie systémov

Implementáciou SW riešení sa venujeme už viac 20 rokov. Našou doménou sú DMS / ECM / ERP systémy, portálové riešenia, integrácie a iné.

Naše priority pri implementácii sú:

  • veľmi dobre poznať zákazníka – precízne sa oboznamujeme s businness prostredím klienta ale aj odboru v ktorom klient pôsobí
  • mať urobenú kvalitnú analýzu – analyzujeme prostredie, výstupné požiadavky, procesné mapy, infraštruktúru ….
  • použiť najvhodnejšiu infraštruktúru s ohľadom do budúcnosti
  • implementovať plnohodnotný systém už do pilotnej prevádzky, tak aby sa dali odhaliť prípadné potreby na riešenie
  • zaškoliť užívateľov zákazníka, aby od prvého okamihu používania systém obsluhoval profesionálny užívateľ
  • držať technickú a odbornú podporu aj po vlastnej implementácii
Služby Pepax - Konzultačné služby

Prehľad našich služieb

Služby Pepax – Implementácie systémov
Implementácie systémov
Služby Pepax – Implementácie systémov
Webové portály
Služby Pepax – Implementácie systémov
Outsourcing
Služby Pepax – Implementácie systémov
Školenia ECM systémov
Služby Pepax – Implementácie systémov
Webináre
Služby Pepax – Implementácie systémov
ISO Certifikácie
Služby Pepax – Implementácie systémov
Agilná firma
Služby Pepax – Implementácie systémov
Konzultačné služby
Služby Pepax – Implementácie systémov
Podpora zákazníkov
Služby Pepax – Implementácie systémov
Výstupné zostavy
Služby Pepax – Implementácie systémov
Procesné analýzy a mapy
Služby Pepax – Implementácie systémov
Registratúrne poriadky