mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Modernou prezentáciou k úspechu

Základ marketingu je firemný internetový portál

Služby Pepax

Webové portály

Internetový portál Vám výrazne prispieva k slobode Vašich zamestnancov a umožňuje im byť informovaní, nech sú kdekoľvek.

Vytvoríme Vám Vaše nové informačné sídlo.

Vytvárame nové:

  • web stránky jednoduchšieho rozsahu ale aj veľké informačné portály
  • obecné web stránky
  • vzdelávacie portály

Sme odborníci na redakčné systémy Joomla, WordPress, Moodle na ELO ECM Suite a ELO riešenia (sme aj certifikovaný ELO partner).

Do Vašich portálov Vám pridáme rôznu Vami požadovanú funkcionalitu (do privátnej časti) napr.:

  • výstupné analýzy a zostavy
  • eshop
  • ticketovacie systémy pre zákazníkov
  • ELO Suite funkcionalitu
  • CRM systémy
  • a iné.

Portály Vám vytvoríme na Vašej infraštruktúre alebo si môžete od nás prenajať naše prostriedky. Prípadne môžete ponechať celú službu na nás (outsourcing) a nemať obavy že Vám napríklad dôjde miesto na diskoch.

Služby Pepax - Konzultačné služby

Prehľad našich služieb

Služby Pepax – Webové portály
Implementácie systémov
Služby Pepax – Webové portály
Webové portály
Služby Pepax – Webové portály
Outsourcing
Služby Pepax – Webové portály
Školenia ECM systémov
Služby Pepax – Webové portály
Webináre
Služby Pepax – Webové portály
ISO Certifikácie
Služby Pepax – Webové portály
Agilná firma
Služby Pepax – Webové portály
Konzultačné služby
Služby Pepax – Webové portály
Podpora zákazníkov
Služby Pepax – Webové portály
Výstupné zostavy
Služby Pepax – Webové portály
Procesné analýzy a mapy
Služby Pepax – Webové portály
Registratúrne poriadky