mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Osobný koučing

Medziľudské vzťahy

Osobný koučing – Medziľudské vzťahy

Koučovanie medziľudských vzťahov je ako pomocná ruka, keď máte problémy s ľuďmi okolo seba, či už v práci, v rodine alebo v priateľstvách. Pomáha vám lepšie rozumieť, ako komunikovať, riešiť konflikty a budovať silné a zdravé vzťahy s ostatnými. Prevediem vás procesom zlepšovania vašich interakcií s ostatnými, aby ste boli šťastnejší a úspešnejší vo vašich vzťahoch.

Porozumenie sebe samému a ostatným: Pomôžem vám lepšie porozumieť sebe samému a svojim emocionálnym potrebám, čo je kľúčové pre zdravé vzťahy s ostatnými. Budeme sa venovať vašim hodnotám, presvedčeniam a reakciám vo vzťahoch.

Komunikácia: Spoločne vypracujeme techniky komunikácie, ktoré vám pomôžu vyjadrovať svoje myšlienky, pocity a potreby jasne a účinne. Budeme sa zaoberať aj počúvaním druhých a porozumením ich perspektívy.

Riešenie konfliktov: Pomôžem vám naučiť sa konštruktívne riešiť konflikty a nedorozumenia vo vzťahoch. Budeme pracovať na vybudovaní schopnosti vyjadriť svoje potreby a hľadať kompromisy, ktoré budú prospešné pre všetkých zúčastnených.

Budovanie dôvery: Budeme sa zaoberať budovaním dôvery vo vašich vzťahoch prostredníctvom otvorenosti, úprimnosti a konzistentného správania sa. Poskytnem vám nástroje na posilnenie dôvery a vybudovanie trvalých a pevných vzťahov.

Gestácia a empatia: Pomôžem vám rozvíjať schopnosť gestácie a empatie vo vzťahoch, čo vám umožní lepšie pochopiť a reagovať na potreby a pocity ostatných ľudí. Budeme sa snažiť vidieť situácie aj z pohľadu druhých a preukazovať pochopenie a podporu.

Podpora a povzbudenie: Budem vás podporovať a povzbudzovať počas celého procesu zlepšovania vašich medziľudských vzťahov. Spoločne budeme pracovať na dosiahnutí pozitívnych zmien vo vašich vzťahoch a na dosiahnutí väčšej harmónie a spokojnosti.

Tieto aspekty pomáhajú jednotlivcom rozvíjať zdravé, podporujúce a plnohodnotné medziľudské vzťahy vo všetkých aspektoch ich života.