mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Procesy vo Vašej firme na vyššej úrovni

Agilné nástroje nie sú len pre projektové riadenie

Služby Pepax

Agilná firma

Pokrok nezastavíme. A ľudská spoločnosť si pýta zmenu. Preto sú tu agilné metódy riadenia.

Agilné metódy v praxi

Agilné metódy sa rozšírili spolu s projektovým riadením. A aj keď sa to nezdá agilné metódy a ECM systémy s pevne definovaným workflow sú silní spojenci.

Agilné motódy riešia v prvom rade voľnosť a možnosť rozhodovať sa adhock podľa potreby. Členom tímu definujú iba požadovaný výsledok a cesta ako sa k nemu dostanú je na nich.

Okrem sw spoločností nachádzajú uplatnenie v každej firme, kde fungujú oddelenia ako napríklad obchod, riadenie vzťahov so zákazníkmi a podobne. ECM systémy kryjú metodikám chrbát  a umožňujú dokumentovať procesy opakovane pokiaľ nie je dosiahnutý cieľ. Forma je už len na príslušnom tíme.

Po dlhoročných pôsobeniach na rôzne veľkých projektoch v projektových tímoch Vám môžeme odovzdať naše skúsenosti.

  • analyzuje súčasný stav
  • navrhneme výslednú štruktúru
  • zaškolíme užívateľov

Získate:

  • elimináciu množstva zbytočných úkonov (až budete prekvapení)
  • Vaši zamestnanci iste ocenia novo nadobudnutú slobodu
  • zrýchlite čas od výkopu projektu k jeho dokončeniu
  • personálnu optimalizáciu
  • a mnohé iné
Služby Pepax - Konzultačné služby

Prehľad našich služieb

Služby Pepax – Agilná firma
Implementácie systémov
Služby Pepax – Agilná firma
Webové portály
Služby Pepax – Agilná firma
Outsourcing
Služby Pepax – Agilná firma
Školenia ECM systémov
Služby Pepax – Agilná firma
Webináre
Služby Pepax – Agilná firma
ISO Certifikácie
Služby Pepax – Agilná firma
Agilná firma
Služby Pepax – Agilná firma
Konzultačné služby
Služby Pepax – Agilná firma
Podpora zákazníkov
Služby Pepax – Agilná firma
Výstupné zostavy
Služby Pepax – Agilná firma
Procesné analýzy a mapy
Služby Pepax – Agilná firma
Registratúrne poriadky