mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Vaša firma ONLINE

Vďaka podnikovému systému (ELO DMS/ECM Suite) môžete automatizovať Vaše procesy a digitalizovať dokumenty (faktúry, zmluvy, emaily …) vo Vašej firme.
Technické informácie
Prehľad a špecifikácia systému

ELO ECM Suite

Efektívne procesy, dostupné informácie bez ohľadu na to kde sa práve nachádzate, automatizované spracovanie kľúčové pre obchodný úspech, to všetko vyžaduje výkonné riešenie ktoré je špičkou vo svojej triede – inteligentný ELO ECM Suite.
Systém rovnako flexibilný a všestranný ako samotná organizácia, spoločnosť či skupina ktorá ho používa.
ELO ECM Suite digitalizuje obchodné procesy aby Vám ušetril drahocenný čas, znížil náklady a zároveň zvýšil bezpečnosť Vašich firemných dát.

ELO DMS/ECM Suite

Výhody riešenia

ELO ECM Suite
ELO DMS/ECM Suite - Workflow

Digitálna správa procesov

ELO ECM Suite

Pomocou ELO ECM Suite a ELO Workflows môžete svoje obchodné procesy digitalizovať a riadiť ich automatizovane. To pomáha užívateľom vykonávať úkony rýchlejšie, rýchlejšie potvrdzovať schválenie a prijímať informovanejšie rozhodnutia. ELO pracovné postupy ponúkajú radu možností na modelovanie Vašich procesov na základe Vašich požiadaviek. ELO ECM Suite je ten pravý nástroj na spracovanie Vašich procesov.

ELO Smart Input

Automatické spracovanie dokumentov

ELOprofessional má veľa nástrojov ktoré garantujú rýchle a automatické spracovanie tlačených aj digitálnych dokumentov už na podateľni. Napríklad pomocou ELO Smart Input ušetríte mnoho času na spracovanie prichádzajúcich dokumentov, či už sa jedná o faktúry, objednávkové formuláre alebo zmluvy. Nástroj automaticky rozpozná druh dokumentu a extrahuje z neho dôležité informácie rýchlosťou mrknutia oka. Tieto dáta sú okamžite k dispozícii pre ďalšie spracovanie.

ELO ECM Suite
ELO DMS/ECM Suite

V súlade s legislatívou

ELO ECM Suite

ELO ECM Suite ponúka platformy a nástroje potrebné k zabezpečeniu súladu s požiadavkami na ochranu osobných údajov a k ich zabezpečeniu. Vďaka pokročilej šifrovacej technológii sú Vaše obchodné dáta neustále bezpečne uložené. Dodatočná ochrana zabezpečuje riadenie prístupu, protokolovanie a sofistikovaný systém oprávnení.

ELO DMS/ECM Suite - ELO Analytics

Analyzujte dáta inteligentne

Vyťažte z informačných prostriedkov svojej spoločnosti čo najviac za pomoci šikovnej technológie ELO Analytics. Pripojte dáta z rôznych zdrojov v rámci ELO ECM Suite: môžete analyzovať aktuálne CashFlow alebo prebiehajúce zmluvy, či vytvárať cenné informácie o svojej firme.

ELO ECM Suite
ELO DMS/ECM Suite - ELO iSearch

Hľadané informácie behom okamihu

ELO ECM Suite

V ELO ECM Suite integrované inteligentné ELO iSearch Vám pomôže nájsť dokumenty a informácie behom sekúnd. ELO iSearch prehľadáva celý Váš software ELO a aj integrované aplikácie tretích strán, ako napríklad ERP, CRM či e-mailové systémy.

ELO DMS/ECM Suite

Tímová spolupráca

ELO ECM Suite ponúka množstvo užitočných nástrojov pre optimalizáciu a efektívnu spoluprácu. ELO Feed poskytuje platformu pre výmenu informácií o dokumentoch a na komunikáciu s kolegami.

ELO ECM Suite
ELO DMS/ECM Suite

Technické informácie

Architektúra a technológie

 • SOA kompatibilná modulárna architektúra klient / server
 • Vysoko výkonné 64bitové Windows služby
 • Pripojenie webových služieb k Microsoft Exchange a do úložiska ELO

Funkcie pre viac druhov klientov

 • ELO Java Client: veľké množstvo funkcií na všetkých platformách založených na technológii Java
 • ELO Web Client: prístup do ELO úložiska prostredníctvom webového prehliadača
 • ELO Client pre Microsoft Outlook: Funkcie ECM pre Microsoft Outlook
 • ELO Desktop Client: ECM funguje ako postranný panel na ploche systému Microsoft Windows

Mobilný prístup

 • Prístup telefónu alebo tabletu k ELO ECM Suite prostredníctvom aplikácie ELO pre mobilné zariadenia
 • K dispozícii pre iOS a Android
 • Prehliadačový prístup do ELO úložiska prostredníctvom webového klienta ELO

Automatizácia procesov

 • Centrálna správa v závislosti na klientoch používaných prostredníctvom konzoly pre správu ELO
 • ELO Automation Services (ELOas) implementujú funkcie a obchodné procesy na jednom centrálnom mieste
 • Rýchlejšie ako klientské scriptovanie vďaka spracovaniu definovaných pravidiel na strane servera

Zabezpečenie a ochrana údajov

 • Prenos dát šifrovaný pomocou SSL medzi všetkými službami a modulmi
 • Koncept oprávnení ELO obmedzuje prístup k dátam podľa oprávnení užívateľov
 • Integruje technické požiadavky k zabezpečeniu súladu so zákonmi o ochrane osobných údajov

Vysoká dostupnosť, škálovateľnosť a výkon

 • Technológia ELOEnterprise je pripravená na cluster, čo umožňuje prevádzkovať viac klientov na jednom serveri
 • Schopnosť paralelného behu inštancií, tak aby bola zaručená optimálna priepustnosť pri veľkom objeme dát

 

Operačný systém

 • Microsoft Windows
 • macOS
 • UNIX
 • Linux

ELO ECM Suite
ELO ECM Suite