mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Osobný koučing

Kariérny rozvoj

Osobný koučing – Kariérny rozvoj

Koučovanie v oblasti kariéry môže obsahovať pomoc pri hľadaní novej práce, zmene kariéry, rozvoj zručností na zvyšovanie profesionálneho úspechu alebo dokonca pri zvažovaní alebo príprave na odchod do dôchodku.

Stanovenie kariérnych cieľov: Pomôžem vám identifikovať vaše kariérne ciele a stanoviť si jasné a merateľné ciele, ktoré chcete dosiahnuť vo svojej kariére. Budeme spolu diskutovať o vašich ambíciách a smerovať k krokom, ktoré vám pomôžu dosiahnuť úspech.

Hodnotenie a analýza: Spoločne vyhodnotíme vaše súčasné schopnosti, skúsenosti a záujmy, aby sme lepšie porozumeli vašim silným stránkam a oblastiam na zlepšenie. Toto hodnotenie nám pomôže vytvoriť personalizovaný plán kariérneho rozvoja.

Rozvoj kompetencií: Budeme sa zaoberať rozvojom kľúčových kompetencií potrebných pre váš úspech vo vašom odbore. Poskytnem vám nástroje a techniky na zdokonalenie vašich schopností v oblasti komunikácie, riadenia času, tímovej spolupráce a ďalších.

Plánovanie kariéry: Pomôžem vám vypracovať plán kariéry, ktorý bude zahŕňať krátke a dlhodobé ciele, ako aj kroky, ktoré budete musieť podniknúť na dosiahnutie týchto cieľov. Budeme sa zaoberať aj možnosťami pre ďalší kariérny rast a rozvoj.

Príprava na povýšenie a zmeny v kariére: Ak sa zaujímate o povýšenie alebo zmenu kariéry, pomôžem vám s prípravou na tento krok. Poskytnem vám rady a podporu pri hľadaní nových príležitostí a pripravím vás na úspešné pohovory a presadenie sa na nových pozíciách.

Sledovanie pokroku a adaptácia plánu: Budeme pravidelne monitorovať váš pokrok a spoločne budeme prispôsobovať váš plán kariérneho rozvoja podľa vašich potrieb a cieľov. Spoločne budeme pracovať na dosiahnutí vášho plného potenciálu a úspechu vo vašej kariére.

Celkovo je cieľom osobného koučingu v oblasti kariérneho rozvoja pomôcť vám dosiahnuť váš plný potenciál a úspech v profesionálnom živote prostredníctvom podpory, vedenia a rozvoja vašich schopností a zručností.