mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Prezentačné zručnosti

Kurzy – Prezentačné zručnosti
Cieľom kurzu Prezentačné zručnosti je naučiť účastníkov ako si majú pripraviť prezentáciu pre danú situáciu, ako čo najefektívnejšie odovzdať správne informácie a predovšetkým ako zlepšiť svoje prezentačné schopnosti. Úspešná prezentácia môže predať Vaše výrobky alebo niekoľko mesačnú prácu Vášho tímu. Od niekoľkých minút závisí, či spravíte finálny krok k úspechu. Každé gesto, veta alebo v správnom čase uvedená informácia može byť dôležitá. Súčasťou tréningu je osvojenie si praktických schopností z oblasti neverbálnej komunikácie Naučíte sa ovládať reč vlastného tela, gestikuláciu a tiež ako využívať svoj hlas a očný kontakt.

 • formy a prvky prezentácie
 • ako urobiť dobrý prvý dojem pri prezentácii
 • cieľová skupina – poslucháči a ich štýly spracovávania informácií
 • štruktúra prezentácie – úvod, jadro, záver
 • ako výstižne formulovať svoje myšlienky
 • názorné pomôcky – zásady vizualizácie
 • prezentácia seba – verbálny a neverbálny prejav
 • ako reagovať na otázky z publika
 • sebaistota pri prezentácii – ako presvedčivo prezentovať a obhájiť svoje riešenie
 • čo robiť a čo nerobiť pri prezentáciách
 • akčný plán: čo urobím pre zvýšenie úrovne vlastnej prezentácie

Výstupné vedomosti:
Po absolvovaní kurzu získate vedomosti o zásadách prezentovania a prvkoch prezentácií, dokážete analyzovať a formulovať ciele, štruktúru a náplň prezentácie, naučíte sa poznať potreby a preferencie poslucháčov – prispôsobiť formu a obsah prezentácie jej cieľu, naučíte sa reagovať na otázky poslucháčov, argumentovať a udržať si pozornosť poslucháčov i v náročných situáciách, dokážete efektívnejšie zvládať trému a stres, zvýšite svoju istotu a sebadôveru.