mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Zažite skutočnú slobodu

Kedykoľvek, kdekoľvek ale hlavne s kýmkoľvek budete chcieť.

Benefity

Dá sa to aj ONLINE

Doba, keď budete mať všetko čo je treba k práci online na dosah ruky (faktúry, zmluvy, úlohy, emaily, vedomosti ...), nie je budúcnosť. Je to PRÍTOMNOSŤ.

Každé ráno keď sa zobudíte máte pred sebou množinu stále sa opakujúcich úkonov, ktoré končia … cestou do práce.

Musíte vstávať … pravidelne, zacvičiť si, pripraviť raňajky, osprchovať sa, urobiť hygienu. A tá cesta do práce ani nehovorím. Zápchy, stres, nemáte kde zaparkovať, rovnako nervózni kolegovia.

V práci Vás naháňajú termíny, zmluvy, šéf. A aby to nestačolo niekto má šéfov viac.

A cesta domov zasa tá istá rutina ako ráno pri ceste do práce iba na opak. Doma zasa hygiena, ožehliť košelu na zajtra, uvariť večeru sebe, deťom, učiť sa s nim do školy ….

Trochu sme si privoňali k homeoffice ale všetko sa z domu robiť nedá.

A čo keby sme Vám povedali že sa to dá.

Vieme čo hovoríme, žijeme online už vyše 10 rokov.

Zdigitalizujte si firemné procesy a papierové dokumenty

Darujte sebe a svojej firme SLOBODU

Benefity – Dá sa to aj ONLINE

Recepcia / podateľňa

 • Pomôžeme Vám nastaviť procesy tak aby každá papierová pošta, každá papierová zmluva, papierová faktúra, iný papierový materiál, ktorý vstúpi ku Vám do firmy zvonku, bol transformovaný do elektronickej podoby.
 • A áno, dá sa to nastaviť aj tak aby aj pracovník podateľne bol na 100% online alebo aspoň sčasti online.
 • Po vložení dokumentu do ECM systému už je jeho elektronický kolobeh zaručený.
 • Oveľa efektívnejšie sa pracuje ak máme digitalizované faktúry, elektronické zmluvy, úlohy, ponuky a prezentácie v digitálnej forme a ak je k nim ONLINE prístup.

Personálne oddelenie

 • V ECM systéme má každý zamestnanec svoju vlastnú osobnú zložku. Je len na Vašej invencii, aké všetky možné druhy dokumentov do danej zložky budete vkladať.
 • Vlastné zložky môžu mať dokonca aj záujemci o zamestnanie. Možnosť ako si ich naviažete na Vaše existujúce firemné procesy je veľmi bohatá.
 • Prepojenie s ostatnými oddeleniami digitálnou formou (prípadne automatizovanou digitálnou formou) výrazne zrýchľuje komunikáciu.
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Benefity – Dá sa to aj ONLINE

Vzdelávanie – školenia

 • Systém ECM ponúka možnosť kompletnej digitálnej evidencie kurzov ako aj materiálov ku kurzom.
 • Spolu so zložkami a workflow je možné nastaviť automatické procesy nad školeniami. Napr.: odborné, projektové, legislatívne nevyhnutné pri nástupe do práce, pravidlné preškolovania, obchodné školenia a pod.
 • Moderné systémy umožňujú všetky školenia robiť online, dokonca automatizovane bez zásahu operátora. Zodpovednej osobe chodia iba notifikácie o ukončení resp. nezvládnutí aktivity.

Právne oddelenie

 • Každý dokument, e-mail, správa môžu byť autorizované zaručeným elektronickým podpisom. Elektronická komunikácia je tak právne rovnocenná s papierovou.
 • Dodávateľsko odberateľské zmluvy sa môžu od návrhu až po ich definitívnu podobu „tvoriť“ na príslušných oddeleniach. S podporou workflow nástrojov je zabezpečená jednak ich jedinečnosť vo verzovaní a jednak sa automatizuje a nesmierne zrýchľuje ich spracovanie.
 • V prípade potreby sú historické dokumenty dostupné okamžite a kdekoľvek (napríklad online u zákazníka).
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Benefity – Dá sa to aj ONLINE

Projektové oddelenie

 • V dnešnej dobe je obľúbené agilné riadenie projektov. Online práca praje moderným druhom projektového riadenia.
 • Stretnutia tímov sa dajú robiť cez bohato dostupné videokonferencie.
 • Na plánovanie práce sa čoraz viac používajú rôzne sw nástroje. Výstup z nich je možné archivovať v ECM systéme.
 • Dokonca je možné ich v ECM aj priamo riadiť. Wokflow systém urobí väčšinu času automatizovane za Vás.

Obchodné oddelenie

 • Na obchodnom oddelení je obzvlášť dôležité mať aktuálne informácie o zákazníkovi. A hlavne mať ku ním prístup čo najrýchlejšie
 • Systém systematickej archivácie dokumentov, procesov a úloh vytvorí nedoceniteľný komplex vzácnych informácií.
 • ECM systém obsahuje sofistikované vyhľadávacie nástroje, ktoré v kombiácii s bohatou databázou informácií poskytuje výhodu na nezaplatenie.
 • K týmto informáciám môžete mať prístup odkiaľkoľvek. Dokonca aj počas obchodného rokovania u zákazníka.
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Benefity – Dá sa to aj ONLINE

Management

 • Je dobré mať prehľad o svojom tíme. A ešte lepšie je mať ho ihneď a kdekoľvek.
 • Správne nastavený workflow ECM systému urobí veľkú časť práce za manažéra. Na ňom je potom už hlavne iba robiť rozhodnutia a sledovať prácu.
 • Ale pri tom to samozrejme nekončí. Manažér môže zadať požiadavku napríklad na nového pracovníka a dobre nastavený ECM systém celý proces urobí automatizovane. Na konci tohoto reťazca je nový a zaškolený člen tímu.

Výroba

 • Výroba je zaujímavá z pohľadu využitia ECM. Zdá sa že je jediná ktorá sa nedá robiť online a tým nie je čo riešiť.
 • Opak je pravda. Síce platí že výrobnú linku si pracovník domov neodnesie, ale výroba je aj o procesoch, postupoch, ISO, vlastných technických dátach, objednávkach materiálu, kapacitách. A to všetko už ECM systém spracovávať vie.
 • Aj vo výrobe tak môže ECM systém ušetriť výrazné množstvo času a priniesť aktuálne informácie ostatným zamestnancom, ktorí budú mať výstupy samozrejme online.
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Benefity – Dá sa to aj ONLINE

Marketing

 • Marketing je oddelením kde je možné riešiť online princípy asi najviac zo všetkých oddelení spoločnosti.
 • Porady je možné robiť online, projekty je možné zakladať a riadiť cez ECM systém. Workflow opakuje kolobeh tvorby aktivity pokiaľ nie je spokojnosť zúčastnených.
 • Dokonca je možné už ukončené procesy znovu otvoriť a znovu ich spustiť.
 • Všetky výstupy je možné archivovať v ECM systéme a v čase ich opätovne použiť, dokonca aj so súvisiacimi procesmi ich tvorby.
 • Okrem toho že umožňuje prácu online replikovaním a využívaním historických dát výrazne šetrí čas aj peniaze.

Technické zariadenia

 • Pri práci s ECM je možné využiť rôzne zariadenia.
 • Môžete v zásade použiť všetky zariadenia ako napríklad mobilné telefóny, tablety, notebooky, pracovné počítače.
 • Využívať ich ale môžete aj offline, teda bez prístupu internetu a po pripojení do siete si dáta replikovať.
 • Tu to ale nekončí. ECM môže posielať, prípadne zbierať dáta aj z špeciálnych priemyselných zariadenia, napríklad dokáže archivovať dáta ktoré mu automaticky pošle systém na kontrolu vozového parku.
 • S ECM môžu spolupracovať aj inteligentné skenery, ktoré napríklad kľudne aj od Vas z domu dokážu poslať naskenované dokumenty priamo do DMS systému, a ktorý môže byť na druhom konci sveta.
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Benefity – Dá sa to aj ONLINE

Plánovanie práce a bezpečnosť

 • ECM systém je jedinečne postavený tak aby podporoval procesy. Pod pojmom podporoval sa chápe hlavne upozorňovanie na termíny, automatické vytváranie úloh nad novými procesmi, komunikáciou nad dokumentami, archivácia a pod.
 • Workflow dokáže spustiť, riadiť a kontrolovať celú radu procesov a úloh. Plánovanie ako také vlastne ani nie je treba. Stačí mať dobre nastavený workflow, ktorý väčšinu práce urobí za Vás.
 • Bezpečnosť pri online prístupe je zabezpečená jednak samotnou technológiou systému, šifrovaným pripojením a tiež špeciálnym systémov užívateľských práv.

SLOBODA

 • Môžete pracovať odkiaľkoľvek na svete, dokonca aj tam kde práve nie je internet. Vďaka ECM systému si môžete prácu pripraviť offline a pri najbližšom pripojení na internet pracovný progres synchronizovať.
 • Vy sa rozhodnete kedy budete pracovať, podstatné je iba mať hotové to čo má byť.
 • Nemusíte byť na jednom mieste, môžete cestovať a spoznávať ako žijú iné kultúry.
 • Oveľa viac a s neporovnateľne väčšou pohodou sa môžete venovať svojej rodine či priateľom.
Benefity – Dá sa to aj ONLINE

Zdigitalizujte si firemné procesy

Pomôžeme Vám nastaviť Vaše pracovné prostredie tak aby vyhovovalo ľahkej a bezproblémovej digitalizácii papierových vstupov

Prispôsobíme Vaše procesy na fungovanie v online prostredí (personálne, metodické, registratúra, fyzický archív …)

Zaškolíme Vašich pracovníkov na fungovanie v novom systéme

Navrhneme a dodáme Vám ECM systém a vytvoríme k nemu pravidlá pre digitálny archív, pristupy, pravidlá.

Podľa Vašich procesov Vám navrhneme a vytvoríme workflow pravidlá.

a mnohé iné…

Rôzne príklady ELO obchodných riešení

ELO Obchodné riešenia
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Správa návštevníkov
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Správa záznamov
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Personalistika
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Správa faktúr
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Správa zmlúv
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Správa znalostí
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Správa školení
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Obstarávanie a nákup
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Financie a účtovníctvo
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Výskum a vývoj
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Ľudské zdroje
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Právne oddelenie
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Predaj
ELO Integrácie
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Integrácia CRM
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Integrácia ERP
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Integrácia e-mailov
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Integrácia Microsoft Office
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Spolupráca - Moje ELO
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Správa e-mailov
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Správa procesov
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Mobilná kancelária
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Elektronická podateľňa
Benefity – Dá sa to aj ONLINE
Archivácia v zmysle legislatívy