mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Automatizácia za účelom zvýšenia produktivity

Správa procesov s riešeniami od spoločnosti ELO

Rozširujúce ELO riešenia

Správa procesov

Využitie automatizácie pracovných postupov na PREMENU z Vašich rutinných a papierových procesov Vám zabezpečí, že informácie sa rýchlo dostanú k tým správnym ľuďom

ELO ECM Suite zvyšuje efektivitu Vašej organizácie vďaka automatizácie Vašich firemných procesov za pomoci elektronických workflow, čím výrazne znižuje množstvo času, ktorý musia zamestnanci stráviť nad ručne vykonávanými úlohami. ELO automatizuje Váš proces finančných záväzkov, zefektívňuje žiadosti o dovolenky a mnoho ďalšieho. Každý krok v procese, od žiadosti až po schválenie, je zdokumentovaný, čo zvyšuje zodpovednosť a skracuje dobu, ktorú zamestnaci nad úlohami strávia.

ELO integruje relevantné dokumenty a informácie do Vašich obchodných procesov a za pomoci automatizovaných pracovných tokov koordinuje úlohy medzi ľuďmi, oddeleniami a systémami. Workflow Vám umožní efektívnejšie spracovávať úlohy a zaručí, že nikdy nezmeškáte žiadne termíny alebo kľúčové dáta. Workflow ELO sa bez problémov integruje do Vašich už existujúcich systémov a poskytne výkonný nástroj na automatizáciu a zefektívnennie obchodných procesov či opakujúcich sa úloh.

Rozširujúce ELO riešenia - Správa procesov

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Rozširujúce ELO riešenia - Správa procesov

Stručný prehľad riešenia

Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov

Moje ELO – Eskalované workflow

 • Sú také pracovné toky, ktoré sa automatizovane eskalujú, pokiaľ nie sú počas istého časového obdobia vyriešené
 • Eskalované workflow sú viditeľne zvýraznené, aby sa všetkým účastníkom procesu dalo ľahšie reagovať – rýchlo a efektívne
 • Užívatelia môžu jediným kliknutím overiť príslušné workflow v prehľade úloh, kde môžu vykonať aj ďalšie akcie. Môže to byť jednoduchý prechod na ďalší krok alebo presmerovanie pracovného toku na konkrétne oddelenie na schválenie
 • Workflow ELO podporujú automatizáciu procesov a zjednodušujú komunikáciu medzi rôznymi oddeleniami v rámci spoločnosti

Moje ELO – nedávno zahájené workflow

Užívateľ vidí zoznam nedávno spustených pracovných tokov v oblasti Moje ELO

 • Úplná kontrola nad nedávnymi aktivitami
 • Kliknutím otvoríte dokument alebo objekt workflow
 • Vidíte aktuálny stav spracovania
 • Možnosť vytvárať alebo čítať príspevky vo Feede alebo vykonávať iné činnosti
 • Prechádzajte na dokumenty, ktoré sú ako odkaz v ELO Feede
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov

ELO Feed

 • Nástroj založený na funkciách chatu je určený na výmenu informácií a dokumentov
 • Užívatelia môžu vytvárať príspevky, prepojovať dokumenty a zmieňovať kolegov
 • Funkcie komentárov na pridávanie komentárov priamo do dokumentu
 • Všetky príspevky a komentáre ktoré súvisia so zložkou alebo dokumentom sa zobrazujú v chronologickom poradí
 • Príspevky kanálu sa zobrazujú navrchu, zatiaľ čo odpovede a komentáre sa zobrazujú nižšie

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Správa návštevníkov
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Správa záznamov
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Personalistika
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Správa faktúr
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Správa zmlúv
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Správa znalostí
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Správa školení
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Obstarávanie a nákup
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Financie a účtovníctvo
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Výskum a vývoj
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Ľudské zdroje
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Právne oddelenie
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Predaj
ELO Integrácie
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Integrácia CRM
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Integrácia ERP
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Integrácia e-mailov
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Integrácia Microsoft Office
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Spolupráca - Moje ELO
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Správa e-mailov
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Správa procesov
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Mobilná kancelária
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Elektronická podateľňa
Rozširujúce ELO riešenia – Správa procesov
Archivácia v zmysle legislatívy