mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Najlepšie riešenie fakturácie vo svojej triede od spoločnosti ELO

Spracovávajte faktúry rýchlejšie vďaka riešeniu ELO Business Solution – Správa faktúr

Spracovanie faktúr
rýchlo a efektívne

Platobné termíny
bezpečne a včas

V súlade so zákonmi
za akýchkoľvek okolností

ELO Business Solution

Správa faktúr – ELO Invoice

ELO prináša Vašej spoločnosti maximálne výhody špičkového riešenia na spracovanie faktúr

Faktúry sú doručované rôznym ľuďom v rôznych oddeleniach alebo dokonca na rôznych lokalitách podnikania v rámci organizácie. Zamestnanci strávia veľké množstvo času ich spracovaním. Digitálna správa faktúr od spoločnosti ELO pomáha značne skrátiť čas, znížiť náklady a zredukovať riziko aj zložitosť tohoto procesu. Faktúry a bločky sa zachytávajú a klasifikujú automaticky, následne sa presúvajú správnym zamestnancom cez workflow, čo Vám poskytne lepšiu kontrolu nad Vašim cyklom finančných záväzkov a navyše zabezpečí, že na žiadne z nich nezabudenete.

Dobré dôvody pre výber riešenia Business Solution ELO Invoice:

 • Vlastné riešenie ktoré vyhovie všetkým požiadavkám
 • Zhoda so špecifickými štandardmi
 • Sami si určíte, koľko toho chcete automatizovať
 • Ďalšie komponenty sú k dispozícii v závislosti na Vašich požiadavkách
 • Jednoduchá integrácia so všetkými štandardami ERP systémov
ELO Business Solution - Správa faktúr – ELO Invoice

Stručný prehľad riešení

ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice

Riadiaci panel faktúry ELO
Sledujte všetky faktúry v obehu na kontrolnom paneli faktúr

 • Monitorujte faktúry a termíny platieb
 • Sledujte aktuálny stav faktúry a podrobné informácie o faktúre
 • Možnosti filtrovania, napr. možnosť zobraziť iba kriticky časovo obmedzené dokumenty
 • Nezmeškajte termíny platieb vďaka systému včasných varovaní
 • Vytvárajte štatistické hodnotenia

Zobrazenie formuláru
Formuláre Vám pomáhajú rýchlejšie schvaľovať faktúry

 • Ručne upravujte automaticky zachytené dáta
 • Zaznamenávajťe jedinečné dáta, ako sú napríklad dodané množstvá
 • Rôzne formuláre Vám pomôžu udržať poriadok
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice

Feed ELO je nástroj založený na chatovaní a umožňuje výmenu informácií o dokumentoch

 • Rýchla a transparentná výmena informácií
 • Majte prehľad o zmenách
 • Vytvárajte príspevky týkajúce sa súvisiacich dokumentov alebo prispievajte do diskusie
 • Zmieňujte kolegov v kometároch a odkazujte na príspevkoch
 • Urobte na dokumente hlasovanie medzi kolegami

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Správa návštevníkov
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Správa záznamov
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Personalistika
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Správa faktúr
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Správa zmlúv
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Správa znalostí
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Správa školení
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Obstarávanie a nákup
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Financie a účtovníctvo
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Výskum a vývoj
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Ľudské zdroje
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Právne oddelenie
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Predaj
ELO Integrácie
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Integrácia CRM
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Integrácia ERP
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Integrácia e-mailov
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Integrácia Microsoft Office
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Spolupráca - Moje ELO
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Správa e-mailov
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Správa procesov
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Mobilná kancelária
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Elektronická podateľňa
ELO Business Solution – Správa faktúr – ELO Invoice
Archivácia v zmysle legislatívy