mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Jeden za všetkých …

Efektívna správa dokumentov pre každú pracovnú stanicu

ELO Integrácie

Integrácia Microsoft Office

ELO DMS Desktop pridáva funkcie ELO do Vášho známeho prostredia Microsoft Office a jednoducho zvyšuje Vašu každodennú produktivitu
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop

ELO DMS Desktop sa integruje do dôverne známych aplikácií, ako napríklad Microsoft Outlook, Word, Excel, PowerPoint. Je to pre podniky nepostrádateľný nástroj, ktorý Vašim zamestnancom umožní efektívne vykonávanie ich pracovných povinností. Integrovaná správa verzií, funkcie inteligentného vyhľadávania a kanál ELO pre jednoduchú spoluprácu sú len niektoré z najdôležitejších prvkov, ktoré môže ELO DMS Desktop ponúknuť.

Klienti ELO pre Microsoft Office

Zbierajte výhody štruktúry úložiska ELO v aplikáciách Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Vyčlenenie a úprava dokumentov Office jediným kliknutím myši.

Klient ELO pre Microsoft Outlook

Integrujte funkcie pre správu dokumentov v aplikácii Microsoft Outlook. Preťahujte e-maily priamo z aplikácie Outlook do vyhradených zložiek v úložísku ELO.

ELO Integrácie - Integrácia Microsoft Office

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Správa návštevníkov
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Správa záznamov
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Personalistika
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Správa faktúr
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Správa zmlúv
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Správa znalostí
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Správa školení
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Obstarávanie a nákup
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Financie a účtovníctvo
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Výskum a vývoj
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Ľudské zdroje
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Právne oddelenie
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Predaj
ELO Integrácie
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Integrácia CRM
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Integrácia ERP
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Integrácia e-mailov
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Integrácia Microsoft Office
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Spolupráca - Moje ELO
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Správa e-mailov
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Správa procesov
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Mobilná kancelária
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Elektronická podateľňa
ELO Integrácie – Integrácia Microsoft Office – s riešením ELO DMS Desktop
Archivácia v zmysle legislatívy