mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Neprehliadnete ani text drobným písmom

ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – pre efektívny firemný chod

Správa zmlúv
zabezpečuje transparentnosť a dodržiavanie predpisov

Zmluvné procesy
prevezmite kontrolu nad životným cyklom zmlúv

Analýzy a kontroly
v reálnom čase, bez ďalšieho úsilia

ELO Business Solution

Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract

ELO Business Solution - Evidencia a správa zmlúv Vám umožní organizovať a monitorovať všetky typy zmlúv počas celej doby ich životného cyklu

Každý obchodný vzťah je založený na zmluve, preto je extrémne dôležité zabezpečiť transparentnosť a štandardizovanosť procesov súvisiacich so zmluvami. ELO Contract Management Vám umožní sledovať podmienky a termíny zmlúv, takže Vám nikdy neuniknú kľúčové informácie či dáta. Riešenie je založené na osvedčených metódach pre zmluvné procesy a v niekoľkých malo krokoch ich je možné upraviť tak aby vyhovovali Vašim vlastným požiadavkám.

Digitálna správa zmlúv od spoločnosti ELO je efektívny a bezpečný spôsob správy všetkých Vašich zmluvných dokumentov. Dôležité informácie a dokumenty ktoré sa týkajú zmlúv sú ľahko prístupné na centrálnom mieste v úložisku ELO. Workflow ELO automatizuje a zjednocuje procesy do jediného systému, čím zlepšuje spoluprácu medzi oddeleniami a optimalizuje produktivitu. ELO Contract Management je riešenie preverené v teréne – Vaše zmluvy sú s ELO v dobrých rukách.

ELO Business Solution - Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract

Stručný prehľad riešení

ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract

Ovládací panel pre správu zmlúv Vám ponúka širokú škálu možností ako sledovať kľúčové dáta a kontrolovať správu výkonnosti zmlúv, pričom obsahuje možnosti pre vytváranie správ.

  • Zobrazujte všetky podrobnosti o zluvách
  • Monitorujte a kontrolujte termíny
  • Stanovujte plány a sledujte finančné transakcie
  • Vytvárajte podrobné správy a analýzy

Praktické zobrazenie kalendára zaručuje, že nikdy nezmeškáte kľúčové informácie či dáta

  • Výstrahy a pripomenutia sú v kalendári jasne označené
  • Kompaktné zobrazenie mesačných alebo denných záznamov
  • Užitočné funkcie v mesačnom zobrazení pre rýchlu navigáciu medzi dňami
  • Denné zobrazenie vo formulári tabuľky s možnosťou filtrovania, zoskupovania a hodnotenia
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract

Ďalšie informácie o riešení

Žiadosť o zmluvu
Automatická tvorba dokumentov týkajúcich sa zmlúv
Užívateľské role na základe oprávnení
Automatizované schvaľovacie procesy
Správa zmlúv
Zmluvy uložené na jednom mieste
Rýchlo zadávajte informácie o zmluvách
Mobilný prístup k zmluvám
Údržba zmlúv
Konfigurácia dát ukončenia platnosti zmluvy
Oznámenia a výstrahy
Ručné alebo automatické predĺženie alebo ukončenie zmluvy
Manažovanie zmlúv
Monitorujte zmluvy na ovládacom paneli
Zobrazujte termíny v podobe časovej osi
Plány platieb sa aktualizujú v súlade s kurzovými tabuľkami

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Správa návštevníkov
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Správa záznamov
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Personalistika
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Správa faktúr
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Správa zmlúv
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Správa znalostí
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Správa školení
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Obstarávanie a nákup
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Financie a účtovníctvo
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Výskum a vývoj
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Ľudské zdroje
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Právne oddelenie
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Predaj
ELO Integrácie
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Integrácia CRM
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Integrácia ERP
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Integrácia e-mailov
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Integrácia Microsoft Office
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Spolupráca - Moje ELO
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Správa e-mailov
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Správa procesov
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Mobilná kancelária
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Elektronická podateľňa
ELO Business Solution – Evidencia a správa zmlúv – ELO Contract
Archivácia v zmysle legislatívy