mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Bezproblémová organizácia Vašej doručenej pošty

Správa e-mailov s riešeniami od spoločnosti ELO

Rozširujúce ELO riešenia

Správa e-mailov

Manažujte e-maily efektívne a inteligentne využívajte informácie na optimalizáciu procesov

E-maily sú cenným zdrojom informácií. Vo väčšine prípadov informácie uvedené v e-mailoch priamo súvisia s podnikaním a obsahujú podrobnosti o predchádzajúcej korešpondencii, interných dohodách a protokoloch. Odomknite úplný potenciál týchto informácií a integrujte e-maily do svojich obchodných procesov. Spoločnosť ELO ponúka koncové riešenie správy e-mailov, ktoré dokáže omnoho viac ako iba obyčajnú archiváciu e-mailov.

Výhody správy e-mailov s využitím ELO riešenia:

 • Integrujte e-maily do obchodných procesov
 • Zhoda s požiadavkami na dlhodobú archiváciu e-mailov
 • Priama integrácia s aplikáciami Microsoft Outlook a IBM Notes
 • Nižšia záťaž pre Vás e-mailový server sa prejaví vyššou úsporou nákladov
 • Enterprise vyhľadávanie, vďaka ktorému budete mať informácie na dosah ruky
Rozširujúce ELO riešenia - Správa e-mailov

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Rozširujúce ELO riešenia - Správa e-mailov

Stručný prehľad riešenia

Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov

Správa e-mailov ELO pre Microsoft Outlook
ELO XC je ideálne riešenie pre prostredie Microsoft.

 • Bezproblémová integrácia do aplikáce Microsoft Outlook
 • Štruktúrovaná archivácia súvisiaca s procesmi
 • Serverový modul ELO XC na archiváciu e-mailov založenú na pravidlách
 • Revízne kontrolované ukladanie dát a dokumentov do úložiska e-mailov
 • Rovnako vhodné pre lokálne, cloudové aj hybridné systémy

Správa e-mailov ELO pre IBM Notes
ELO for IBM Notes je navrhnuté konkrétne na použite v prostredí IBM Notes

 • Bezproblémová integrácia v riešeniach IBM Notes a Domino
 • Využívá rozhranie SAND na automatickú (serverovú) archiváciu
 • Spracováva e-maily podľa konkrétnych archivačných akcií
 • Modulárny aplikačný server fungujúci v kombinácii takmer s každým operačným systémom (napr. Windows, Unix, Solaris)
 • Systémová architektúra založená na centrálnom úložisku
 • Vyvinuté na technológii Java
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Správa návštevníkov
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Správa záznamov
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Personalistika
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Správa faktúr
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Správa zmlúv
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Správa znalostí
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Správa školení
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Obstarávanie a nákup
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Financie a účtovníctvo
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Výskum a vývoj
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Ľudské zdroje
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Právne oddelenie
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Predaj
ELO Integrácie
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Integrácia CRM
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Integrácia ERP
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Integrácia e-mailov
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Integrácia Microsoft Office
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Spolupráca - Moje ELO
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Správa e-mailov
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Správa procesov
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Mobilná kancelária
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Elektronická podateľňa
Rozširujúce ELO riešenia – Správa e-mailov
Archivácia v zmysle legislatívy