mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Management digitálneho školenia

Motivujte účastníkov pomocou ELO Learning training software

Správa kurzov
transparentné rozloženie

Výukový portál
Intuitívne použitie

Základy sociálneho učenia
pre aktívnu účasť

ELO Business Solution

Správa školení – ELO Learning

Aj školenie sa dá robiť digitálne

Software ELO Správa školení je moderný systém školení, ktorý kombinuje vzdelávaciu platformu s nástrojom na správu relácií. Toto užívateľsky prívetivé a inteligentné riešenie automatizuje organizácie, vykonáva analýzy a vzdelávacie kurzy. Základy sociálneho učenia aktívne zapojujú účastníkov kurzu a vytvára motivujúcu skúsenosť zo školení.

Prehľad výhod

Jednorázové riešenie: Systém pre management vzdelávania s integrovaným nástrojom pre správu relácií a intuitívnym výukovým portálom
Široká škála možností kurzu: Od e-learningu, cez individuálne školenia, virtuálne učebne až po koncepty kombinovaného učenia
Kompletný management relácií pre absolútnu transparentnosť
Prvky sociálneho učenia pre motiváciu účastníkov
Šablóny na potvrdenie účasti a certifikáty
Užitočné reporty pre dlhodobé hodnotenia kurzov
K dispozícii mimo kanceláriu
Organizačné kvalifikačné procesy s learningovými programami

Štandardné riešenie ELO Learning ponúka 4 rôzne typy kurzov

E-learningové kurzy: Online kurzy na vyžiadanie (samoštúdium)
Individuálne školenia: Kurzy sa konanú osobne v určitý deň
Virtuálna učebňa: Online kurzy prebiehajú v určitý deň (webináre alebo webové konferencie)
Zmiešané koncepty štúdia kombinujúce online a individuálne relácie
ELO Business Solution - Správa školení – ELO Learning

Stručný prehľad riešenia

ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning

Vytvorenie rôznych typov školení

 • Vyberte si typ kurzu zo štyroch preddefinovaných formátov
 • Vytvore zložku pre svoj kurz v ELO – bude automaticky pridaný do katalógu kurzov a zobrazený v učebnom portáli publikácií
 • Pri výbere individuálneho školenia Vám pohodlný formulár umožňuje zadať reláciu s dátumom, časom a maximálnym počtom účastníkov
 • Do tejto zložky ukladajte všetky materiály týkajúce sa kurzov, napríklad potvrdenie o účasti
 • Prístup do zložky kurzu je kontrolovaný za pomoci oprávnení a rolí

Vytvárajte learningové programy, definujte si požiadavky

 • Learningový program sa skladá z rôznych kurzov
 • Môžete napríklad nastaviť e-learningový kurz ako predpoklad pre individuálne školenie. Akonáhle účastník absolvuje obe, learningový program je dokončený
 • Zverejnite learningový program na portáli ELO Learning
 • Šablóna Vám pomôže rýchlo vydávať certifikáty podľa potreby
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning

Pozvite a pridávajte nových účastníkov

 • Účastníci sa jednoducho prihlásia do e-learningových kurzov
 • Individuálne školenie prebieha na dve časti, ráno a poobede. Účastníkom ho môžete naplánovať odpovedajúcim spôsobom
 • Pozvánky sú zasielané prostredníctvom e-mailu
 • Alternatívne sa môžu účastníci prihlásiť na portáli ELO Learning

Pohľad na learningový portál
Čo Vaši účastníci uvidia

 • Katalóg kurzov zobrazuje tiež celú ponuku alebo konkrétne kurzy v závislosti na užívateľských oprávneniach
 • Účastníci nájdu všetky svoje prihlášky v sekcii „Moje kurzy“
 • „Moje learningové“ programy poskytujú prehľad všetkých rezervovaných learningových programov
 • Všetky certifikáty, ktoré účastníci získali sú v sekcii „Certifikáty“
 • Užívatelia môžu zdielať nápady a skúsenosti v komunite
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning

Sociálne vzdelávanie vylepšuje Váš e-learningový kurz

 • Integrácia s ELO Knowledge umožňuje účastníkom prístup do komunity
 • Tu môžu spolu komunikovať a diskutovať o témach
 • Užívatelia môžu klásť otázky, predkladať nápady alebo písať články týkajúce sa kurzu
 • Účastníci sú ocenení za dobré spracovanie
 • Súčastne vo Vašej spoločnosti vytvoríte hodnotnú databázu znalostí

Vydanie certifikátu a potvrdenia o účasti

 • Software okamžite zaznamená, keď účastníci absolvujú e-learningový kurz
 • Potvrdenie o účasti alebo certifikát môže byť vydaný automaticky podľa potreby – ak ste pri konfigurácii kurzu vložili príslušné šablóny do zložiek kurzu
 • Účastníci nájdu svoju dokumentáciu na learningovom portáli a ich kópie sú tiež uložené do odpovedajúcej zlozky kurzu v ELO
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning

Podrobná analýza kurzu

 • Integrovaná funkcia plánovania Vám na prvý pohľad zobrazí, kto sa účastní akej relácie
 • Tieto údaje rýchlo analyzujete za pomoci ELO Analytics
 • Postrehy získané z konceptualizácie nových školení
 • Riadenie prístupu k zložke kurzu za pomoci oprávnení a rolí

Základné funkcie, ktoré tvoria základ Vášho riešenia pre management školení

Moderný systém riadenia vzdelávania
Learningová platforma s integrovaným výukovým portálom
Katalóg predmetov s rôznymi typami kurzov
Vizualizujte kvalifikačné procesy na základe learningových ciest
Špecifikujte predpoklady kurzu
Obsah e-learningu založený na štandarde xAPI
K dispozícii aj online
Transparentné organizovanie kurzu
Všetky funkcie sú manažované v jednom systéme
Komplexné plánovanie
Automatické potvrdenie účasti a certifikátov
Všetky learningové materiály sú uložené na jednom mieste
Analýzy a reporty na základe ELO Analytics
Koncepty rolí a oprávnení rovnako ako kontrola prístupu
Efektívna aplikácia prvkov sociálneho vzdelávania
Centrálna databáza znalostí
Komunita pre účastnícke interakcie
Zdieľajte otázky, nápady a články spolu s komunitou
Funkcie spolupráce, ako je ELO Feed, ankety a pod.

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Správa návštevníkov
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Správa záznamov
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Personalistika
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Správa faktúr
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Správa zmlúv
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Správa znalostí
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Správa školení
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Obstarávanie a nákup
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Financie a účtovníctvo
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Výskum a vývoj
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Ľudské zdroje
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Právne oddelenie
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Predaj
ELO Integrácie
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Integrácia CRM
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Integrácia ERP
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Integrácia e-mailov
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Integrácia Microsoft Office
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Spolupráca - Moje ELO
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Správa e-mailov
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Správa procesov
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Mobilná kancelária
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Elektronická podateľňa
ELO Business Solution – Správa školení – ELO Learning
Archivácia v zmysle legislatívy