mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Ušetrite čas pomocou riešenia ELO Financie a účtovníctvo

Automatizované spracovanie faktúr: ELO ECM pre finančné účtovníctvo

Obchodné riešenia

Financie a účtovníctvo

Účtovné oddelenia dnes potrebujú riešenie na spracovanie faktúr, ktoré optimalizuje efektivitu naprieč celým platobným procesom a rýchlo prináša výsledky za rozumnú cenu

Riešenie ELO predstavuje jednoduchý spôsob spracovania faktúr. Bez ohľadu na to, v akom formáte faktúry doputujú do firmy, riešenie ELO ich efektívne a rýchlo zachytí, zreviduje, spracuje a schváli, pričom súčasne zníži náklady a zvýši kvalitu dát. Efektivita je základom nášho ECM riešenia – workflow automaticky publikuje faktúry do ERP systému, skracuje doby cyklov vybavenia, zaručuje včasné preplácanie faktúr a sprostredkováva prístup k požadovaným informáciam.

  • Riešenie, ktoré je možné konfigurovať tak, aby vyhovovalo potrebám Vašich procesov
  • Modul ELO DocXtractor a riešenie ELO Automation Services pre automatizáciu osvedčených praktík
  • Integrácia so všetkými bežne používanými ERP systémami (SAP, NAV, Helios …)
  • Automatické skenovanie
Obchodné riešenia - Financie a účtovníctvo

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Správa návštevníkov
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Správa záznamov
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Personalistika
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Správa faktúr
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Správa zmlúv
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Správa znalostí
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Správa školení
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Obstarávanie a nákup
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Financie a účtovníctvo
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Výskum a vývoj
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Ľudské zdroje
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Právne oddelenie
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Predaj
ELO Integrácie
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Integrácia CRM
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Integrácia ERP
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Integrácia e-mailov
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Integrácia Microsoft Office
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Spolupráca - Moje ELO
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Správa e-mailov
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Správa procesov
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Mobilná kancelária
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Elektronická podateľňa
Obchodné riešenia – Financie a účtovníctvo
Archivácia v zmysle legislatívy