mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Nechajte e-mail aby pracoval za Vás

Dôležité informácie sa nikdy nestratia zásluhou ELO e-mail integrácii

ELO Integrácie

Integrácia e-mailov

Dôležité informácie je potrebné ukladať v súlade so zásadami uchovávania dát a musia Vám byť dostupné na dosah ruky

E-maily sú pre Vašu spoločnosť dôležitým komunikačným prostriedkom. Sú nie len neoddeliteľnou súčasťou obchodnej korešpondencie, ale zároveň môžu mať určitú právnu silu a obsahovať dôležité informácie, ako napríklad príslušnosť k objednávkam, ponukám alebo zmluvám, pričom všetky musia byť prístupné každému kto je zapojený do obchodných transakcií. Riešenie správy e-mailov od spoločnosti ELO Vám poskytuje sofistikovaný nástroj, ktorý obsahuje flexibilnú správu oprávnení.

Je jedno, či používate riešenie Microsoft Office alebo IBM Notes – e-mailová integrácia ELO Vám garantuje nepretržitý prístup k e-mailom.

Výhody e-mailovej integrácie ELO

  • Archivácia e-mailov so správou revízií
  • Klient je plne integrovaný do riešenia Microsoft Outlook a IBM Notes
  • Serverový modul na jednoduchú archiváciu e-mailov založenú na pravidlách
ELO Integrácie - Integrácia e-mailov

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Správa návštevníkov
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Správa záznamov
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Personalistika
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Správa faktúr
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Správa zmlúv
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Správa znalostí
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Správa školení
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Obstarávanie a nákup
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Financie a účtovníctvo
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Výskum a vývoj
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Ľudské zdroje
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Právne oddelenie
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Predaj
ELO Integrácie
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Integrácia CRM
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Integrácia ERP
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Integrácia e-mailov
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Integrácia Microsoft Office
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Spolupráca - Moje ELO
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Správa e-mailov
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Správa procesov
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Mobilná kancelária
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Elektronická podateľňa
ELO Integrácie – Integrácia e-mailov – napr. s Microsoft Outlook
Archivácia v zmysle legislatívy