mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Zdielajte si firemné znalosti

Manažujte a organizujte informácie naprieč platformami vďaka portálovej integrácii od spoločnosti ELO

ELO Integrácie

Integrácia do portálov

Informácie vo Vašej organizácii sú často rozptýlené, pričom sa môžu nachádzať aj na portáloch, ako je napríklad Microsoft SharePoint. To volá po riešeniach, ktoré dokážu efektívne zhromažďovať kľúčové informácie.

Informácie sú nosným faktorom, pokiaľ sa jedná o budovanie vzťahov so zákazníkmi, vytváranie inovácií a podporu tímovej práce. Zo všetkého najdôležitejšie je aby sa podnikové informácie dokázali jednoducho integrovať a nespôsobovali problémy nekompatibility rôznych systémov alebo rôznych typov médií.

ELO portálová integrácia Vám dáva možnosť synchronizovať dáta z portálov, ako je Microsoft SharePoint, tak aby sa mohli poskytovať zamestnancom, zákazníkom alebo partnerom.

Výhody riešenia ELO pre SharePoint

  • Integruje funkciu dlhodobej archivácie do systému SharePoint
  • Informácie o ERP a dôležitých procesoch sú k dispozícii na portáli
  • Kombinuje ECM funkcie a funkcie pre spoluprácu
  • Dáta sa ukladajú na jednom mieste, ELO sa integruje do známeho prostredia portálu
ELO Integrácie - Integrácia do portálov

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Správa návštevníkov
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Správa záznamov
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Personalistika
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Správa faktúr
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Správa zmlúv
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Správa znalostí
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Správa školení
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Obstarávanie a nákup
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Financie a účtovníctvo
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Výskum a vývoj
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Ľudské zdroje
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Právne oddelenie
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Predaj
ELO Integrácie
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Integrácia CRM
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Integrácia ERP
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Integrácia e-mailov
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Integrácia Microsoft Office
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Spolupráca - Moje ELO
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Správa e-mailov
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Správa procesov
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Mobilná kancelária
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Elektronická podateľňa
ELO Integrácie – Integrácia do portálov – napr. SharePoint
Archivácia v zmysle legislatívy