mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

E-Government je krokom vpred

ELO Business Solution – Správa záznamov – kľúč k efektívnejšej správe

Archivácia
v súlade so zákonom

Správa súborov
automatizovaná bez ďalšieho úsilia

Dostupnosť dokumentov
naprieč lokalitami a oddeleniami

ELO Business Solution

Správa záznamov – ELO Public Sector

Buďte pripravený na budúcnosť a transformujte svoje administratívne úlohy pomocou riešenia ELO Public Sector

Business Solution ELO Public Sector, riešenie na prácu s elektronickými záznamami od spoločnosti ELO je navrhnutá tak, aby vyhovovalo požiadavkám legislatívy a verejných úradov v súvislosti so správou záznamov. Dosiahnete tak automatizáciu dokumentačne náročných procesov a zvýšite efektivitu Vášho úradu či spoločnosti.

Naša v praxi overená technológia zaručuje maximálnu efektivitu a lepšiu zhodu so zákonnými požiadavkami a zásadami zabezpečenia informácií. ELO Public Sector ponúka zákazníkom priamy prístup k požadovaným informáciám a ponúka širokú škálu funkcií pre lepšiu podporu každodenných úloh a procesov.

  • ELO Public Sector zaručuje dlhodobé uchovávanie informácií obsiahnutých v elektronických dokumentoch. Súbory a dokumenty obsahujúce citlivé údaje sa ukladajú a prenášajú zabezpečeným spôsobom.
  • Eliminácia ručných procesov výrazne zvyšuje efektivitu administratívnych postupov a súčasne zefektívňuje pracovné toky a rutinné procesy.
  • Bezproblémová integrácia do systémov uľahčuje užívateľom prechod na elektronickú správu súborou za pomoci riešení ELO.
  • Centralizovaný prístup ku všetkým informáciám naprieč oddeleniami a lokalitami zlepšuje spoluprácu, znižuje dobu prenosu súborov a umožňuje zamestnancom bleskovo poskytovať informácie.

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Správa návštevníkov
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Správa záznamov
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Personalistika
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Správa faktúr
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Správa zmlúv
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Správa znalostí
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Správa školení
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Obstarávanie a nákup
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Financie a účtovníctvo
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Výskum a vývoj
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Ľudské zdroje
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Právne oddelenie
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Predaj
ELO Integrácie
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Integrácia CRM
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Integrácia ERP
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Integrácia e-mailov
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Integrácia Microsoft Office
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Spolupráca - Moje ELO
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Správa e-mailov
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Správa procesov
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Mobilná kancelária
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Elektronická podateľňa
ELO Business Solution – Správa záznamov – ELO Public Sector
Archivácia v zmysle legislatívy