mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

A všetko funguje … nech ste kdekoľvek

Mobilná práca od spoločnosti ELO

Rozširujúce ELO riešenia

Mobilná kancelária

Mobilné riešenie od spoločnosti ELO zabezpečuje úplný prístup k dokumentom a dátam, takže budete môcť pracovať produktívne bez ohľadu na to, kde práve ste

V dnešnom rýchlom obchodnom prostredí sa očakáva, že zamestnanci dokážu rýchlo reagovať na požiadavky, a to aj keď sú mimo kanceláriu alebo pracujú online. To si pýta nástroje, ktoré zamestnancom poskytnú flexibilitu spracovávať a pristupovať ku všetkým požadovaným informáciám aj na cestách.

Zásluhou rýchleho rozvoja technológií a zásluhou aplikácií pre mobilné zariadenia môžu byť zamestnanci produktívni aj mimo kanceláriu. Užívatelia ťažia z flexibilnej zákazníckej podory, z vylepšenej doby odozvy a z vyššej efektivity. Mobilné riešenia od spoločnosti ELO pre smatphony a tablety Vám umožnia bez obmedzenia spracovávať podnikové dáta a vykonávať obvyklé úlohy.

Rozširujúce ELO riešenia - Mobilná kancelária

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Rozširujúce ELO riešenia - Mobilná kancelária

Stručný prehľad riešenia

ELO for Mobile Devices je ECM je aplikácia, ktorá uľahčuje mobilnú prácu a poskytuje Vám prístup ku všetkým dokumentom a dátam, ktoré pre svoju prácu potrebujete. Aplikácia užívateľom umožňuje pripojenie k archívu ELO a prístup k základnému ECM a k ďalším funkciám

Spravujte a zúčastňujte sa podnikových procesov aj keď ste mimo kanceláriu
Spúšťajte workflow a aktivujte procesy bez zbytočného čakania
Spojujte funcie s ostatnými aplikáciami, napríklad s MS Office
Výkonné vyhľadávanie
Vytvárajte dokumenty a zasielajte ich vo forme ELO odkazov alebo formou prílohy e-mailom
Za pomoci ELO Feedu sa môžete zapojiť do diskusií o dokumente
Možnosť využívať funkcie aj offline
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Správa návštevníkov
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Správa záznamov
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Personalistika
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Správa faktúr
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Správa zmlúv
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Správa znalostí
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Správa školení
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Obstarávanie a nákup
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Financie a účtovníctvo
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Výskum a vývoj
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Ľudské zdroje
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Právne oddelenie
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Predaj
ELO Integrácie
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Integrácia CRM
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Integrácia ERP
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Integrácia e-mailov
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Integrácia Microsoft Office
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Spolupráca - Moje ELO
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Správa e-mailov
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Správa procesov
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Mobilná kancelária
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Elektronická podateľňa
Rozširujúce ELO riešenia – Mobilná kancelária
Archivácia v zmysle legislatívy