mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Správa dokumnetov pod drobnohľadom

Systematizované a automatizované pracovné toky pre zabezpečenie kvality: ELO ECM pre výskum a vývoj

Obchodné riešenia

Výskum a vývoj

Systém správy elektronických dokumentov, ktorý urýchľuje procesy a poskytuje správy revízií, je kľúčom k zabezpečeniu neustálych inovácií a k naplneniu certifikačných požiadaviek

Systém ktorý zefektívňuje pracovné toky týkajúce sa spolupráce, pomáha podnikom s urýchlením inovácií, uľahčuje identifikovať problémy, skracuje vývojový cyklus a urýchľuje nasadenie produktov na trh.

ELO sa integruje s už používanými špecializovanými aplikáciami, ako sú napríklad CAD, software na meriania a analýzy, čo zaručuje konečnú transparentnosť Vašich informácií a procesov.

ELO je ústredné informačné centrum Vašej organizácie. Zamestnanci ťažia z aplikácií pre spoluprácu, ktorá umožňuje aj online prácu, transparentné procesy schvaľovania a inteligentnú analýzu dát.

Obchodné riešenia - Výskum a vývoj

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Správa návštevníkov
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Správa záznamov
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Personalistika
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Správa faktúr
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Správa zmlúv
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Správa znalostí
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Správa školení
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Obstarávanie a nákup
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Financie a účtovníctvo
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Výskum a vývoj
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Ľudské zdroje
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Právne oddelenie
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Predaj
ELO Integrácie
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Integrácia CRM
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Integrácia ERP
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Integrácia e-mailov
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Integrácia Microsoft Office
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Spolupráca - Moje ELO
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Správa e-mailov
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Správa procesov
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Mobilná kancelária
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Elektronická podateľňa
Obchodné riešenia – Výskum a vývoj
Archivácia v zmysle legislatívy