mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Vstup právnych firiem do sveta budúcnosti

Správa elektronických zmlúv a digitálna archivácia – ELO CMS pre právny sektor

Obchodné riešenia

Právne oddelenie

„Lex prospicit, non respicit“ alebo „Právo pozerá dopredu, nie dozadu“ je krédom, ktoré platí dodnes. Stále viac a viac právnych firiem sa snaží pretransformovať sa na bezpapierové fungovanie.

ELO Enterprise Content Management optimalizuje výkon a procesy na Vašom právnom oddelení, pričom zároveň znižuje prevádzkové náklady a zvyšuje kvalitu služieb zákazníkom.

ELO je jediný systém, ktorý integruje všetky oblasti v rámci celej organizácie, ukladá všetky právne dokumenty aj zmluvy a stará sa o to, aby ste nikdy nestratili prehľad o súboroch alebo nezmeškali žiaden termín.

ELO je jedinou informačnou platformou, ktorú potrebujete – poskytuje riešenie na správu e-mailov, elektronické spracovanie prípadov a mnoho ďlašieho. Evidujte zmluvy, prezerajte si podrobnosti o prípadoch alebo efektívne riešte súdne spory, a to dokonca aj mimo kanceláriu.

Obchodné riešenia - Právne oddelenie

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Správa návštevníkov
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Správa záznamov
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Personalistika
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Správa faktúr
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Správa zmlúv
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Správa znalostí
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Správa školení
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Obstarávanie a nákup
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Financie a účtovníctvo
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Výskum a vývoj
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Ľudské zdroje
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Právne oddelenie
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Predaj
ELO Integrácie
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Integrácia CRM
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Integrácia ERP
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Integrácia e-mailov
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Integrácia Microsoft Office
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Spolupráca - Moje ELO
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Správa e-mailov
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Správa procesov
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Mobilná kancelária
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Elektronická podateľňa
Obchodné riešenia – Právne oddelenie
Archivácia v zmysle legislatívy