mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Zdieľanie má zmysel

Optimalizovaná spolupráca vďaka riešeniu ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge

Inšpirácie, nápady, inovácie
všetko na jednom mieste

Znalostná databáza
inteligentný a profiremný

Spolupráca
produktívna a motivačná

ELO Business Solution

Správa znalostí – ELO Knowledge

Riešenie ELO je navrhnuté ako centrálny informačný prostriedok. Viac hláv je vždy lepší ako jedna.

Kľúčovým faktorom úspechu je schopnosť zdieľať nápady, znalosti a osvedčené metódy. Zabezpečenie prísunu informácií, ktoré zamestnanci potrebujú na realizáciu každodenných úloh, je základom na dosiahnutie najlepších možných výsledkov. To si pýta primerané nástroje, ako poskytnúť zamestnancom prístup ku všetkym dôležitým informáciám, ktoré by mohli potrebovať. Správa znalostí a riešení od spoločnosti ELO je oveľa viac ako iba zhromažďovanie a správa informácií a dokumentov.

Business Solution ELO Knowledge integruje všetky tieto dáta do centrálnej, inteligentnej databázy znalostí. ELO za pomoci analýzy firemných dátových skladov vytvára centrálne prístupné uložisko informácií a znalostí, čím zabezpečuje integráciu dát naprieč všetkými oddeleniami. ELO uľahčuje efektívny prenos znalostí a prispieva tak k tomu, že máte z dlhodobého hľadiska k dispozícii pevnú platformu pre úspech Vašej spoločnosti.

ELO Business Solution - Správa znalostí – ELO Knowledge

Stručný prehľad riešenia

ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge

Báza znalostí

Business Solution ELO Knowledge je Vašim centrálnym portálom znalostí, ktorý odstraňuje potrebu firemných dátových skladov a prepája informácie naprieč Vašou organizáciou. Každý zamestnanec môže svojimi odbornými znalosťami a skúsenosťami pomôcť svojim kolegom. Centrálny informačný portál Vám umožňuje prístup k existujúcim znalostiam a nápadom, rýchlejšie hľadanie riešení a zvýšenie produktivity spoločnosti.

Spolupracujte na hľadaní riešení

Publikujte otáky či odpovede alebo vyťahujte dobré nápady do popredia, tieto oblasti znalostí poskytujú zamestnancom aj zákazníkom mnoho príležitostí k účasti.

  • Hodnoťte otázky
  • Navrhujte možné riešenia a nápady
  • Pridávajte komentáre a odpovedajte na príspevky
  • Označujte odpovede ako riešenia
  • Udeľujte body obzvlášť aktívnym užívateľom
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge

Správa znalostí s podporou komunity

  • Vytvorte si komunitu, kde si budú zamestnanci zdielanie znalostí užívať
  • Vyťahujte dobré nápady do popredia
  • Kombinujte diskusné fóra, systémy otázok a odpovedí, bázu znalostí a správu nápadov do jedného užívateľského rozhrania
  • Zamestnanci, ktorí aktívne propagujú komunitu zdieľania znalostí, môžu byť náležite odmenení

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Správa návštevníkov
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Správa záznamov
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Personalistika
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Správa faktúr
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Správa zmlúv
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Správa znalostí
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Správa školení
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Obstarávanie a nákup
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Financie a účtovníctvo
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Výskum a vývoj
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Ľudské zdroje
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Právne oddelenie
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Predaj
ELO Integrácie
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Integrácia CRM
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Integrácia ERP
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Integrácia e-mailov
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Integrácia Microsoft Office
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Spolupráca - Moje ELO
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Správa e-mailov
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Správa procesov
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Mobilná kancelária
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Elektronická podateľňa
ELO Business Solution – Správa znalostí – ELO Knowledge
Archivácia v zmysle legislatívy