mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Digitalizujte príjímacie pohovory

Efektívne, elektronické HR procesy s ELO

Obchodné riešenia

Ľudské zdroje

Tranformácia do elektronickej podoby prináša nové nápady na optimalizáciu HR procesov

Digitalizácia je všadeprítomná. V oddeleniach ľudských zdrojov je úžitok z nej rozsiahly a zahŕňa napríklad transparentnejšie HR procesy a samozrejme aj nižšie náklady. Riešenie elektronickej osobnej zložky ELO a digitálnej správy kandidátov sú dva základné moduly na efektívnu prácu s ľudskými zdrojmi.

Naše riešenie elektronickej správy kandidátov ELO HR Recruiting zjednoduší Váše výberové konania. Nástroj Vám umožňuje prijímať požiadavky personálu, prijímať prihlášky uchádzačov a ukladať informácie o kandidátoch do Vášho hlavného HR systému alebo do elektronickej osobnej zložky ELO.

Elektronická osobná zložka Vám umožňuje spravovať všetky dokumenty na jednom bezpečnom umiestnení, nezávisle na formáte. ELO HR Personnel File neuchováva iba údaje o zamestnancoch, ale tiež Vám umožňuje spúšťať HR procesy a monitorovať dôležité dáta.

Obchodné riešenia - Ľudské zdroje

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Správa návštevníkov
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Správa záznamov
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Personalistika
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Správa faktúr
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Správa zmlúv
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Správa znalostí
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Správa školení
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Obstarávanie a nákup
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Financie a účtovníctvo
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Výskum a vývoj
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Ľudské zdroje
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Právne oddelenie
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Predaj
ELO Integrácie
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Integrácia CRM
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Integrácia ERP
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Integrácia e-mailov
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Integrácia Microsoft Office
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Spolupráca - Moje ELO
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Správa e-mailov
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Správa procesov
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Mobilná kancelária
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Elektronická podateľňa
Obchodné riešenia – Ľudské zdroje
Archivácia v zmysle legislatívy