mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Bezpečne a v súlade s legislatívou vďaka ELO

Archivácia v súlade s aktuálnymi predpismi vďaka ELO

Rozširujúce ELO riešenia

Archivácia v zmysle legislatívy

Plnenie právnych, regulačných ako aj interných požiadaviek vďaka ELO

Všetky podniky sú povinné dodržiavať predpisy a zákonné požiadavky. Medzi stále zložitejšími systémami, hlavne pokiaľ ide o kontrolu a správu prístupových práv, je zásadné, aby obchod nebol narušený problémami súvisiacimi s dodržiavaním týchto predpisov. ELO Vám ponúka radu užitočných funkcií, ktoré Vám umožnia dodržiavať právne a prevádzkové predpisy na národnej aj medzinárodnej úrovni.

 • Využite správu založenú na pravidlách štruktúr a oprávnení ELO
 • Vytvorte jasný audit pre firemné procesy v ELO vďaka komplexnej dokumentácii a funkcii reportingu
Rozširujúce ELO riešenia - Archivácia v zmysle legislatívy

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Rozširujúce ELO riešenia - Archivácia v zmysle legislatívy

Ďalšie informácie o riešení

Dlhodobá archivácia

 • Integrujte technológie pre dlhodobé ukladanie dát, ako jukeboxy, tape robots či ECM Centera
 • Distribujte serverové procesy na viac hw platforiem
 • Je možné použiť so server clusters

Maximálna transparentnosť

 • Spravujte dáta z rôznych zdrojov v centrálnom archíve
 • Integrácia so systémami tretích strán pre celkovú správu dát
 • Kompletná auditná stopa zmien v dokumentoch

Zabezpečenie dát

 • AES 256-bit šifrovanie
 • Rozsiahle oprávnenia pre funkcie, dokumenty a časti archívu
 • Podpora rôznych konceptov zálohovania

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Správa návštevníkov
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Správa záznamov
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Personalistika
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Správa faktúr
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Správa zmlúv
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Správa znalostí
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Správa školení
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Obstarávanie a nákup
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Financie a účtovníctvo
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Výskum a vývoj
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Ľudské zdroje
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Právne oddelenie
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Predaj
ELO Integrácie
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Integrácia CRM
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Integrácia ERP
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Integrácia e-mailov
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Integrácia Microsoft Office
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Spolupráca - Moje ELO
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Správa e-mailov
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Správa procesov
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Mobilná kancelária
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Elektronická podateľňa
Rozširujúce ELO riešenia – Archivácia v zmysle legislatívy
Archivácia v zmysle legislatívy