mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kvalita zabezpečí, že sa zákazníci budú vracať

Zákaznícke dáta musia byť prístupné naprieč spoločnosťou – vďaka ELO ECM Integrácia ich budete mať na dosah ruky

ELO Integrácie

Integrácia CRM

CRM Integrácia s riešením od ELO Vám pomáha sledovať aktivity v každom bode zákazníkovej cesty a zefektívniť procesy

Získavanie nových zákazníkov a udržanie existujúcich je rozhodujúce pre úspech Vašej spoločnosti. Poskytovanie vynikajúceho zákazníckeho servisu závisí na schopnosti prístupu ku kľúčovým údajom v e-mailoch, na podpore ticketov, zmlúv alebo iných dokumentov z ktorých je možné získať užitočné informácie. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sa Vaša ECM platforma dokázala kompletne integrovať do Vášho CRM systému, tak aby mal každý prístup k základným informáciam o samotnom procese.

Od základných dát, zmlúv a faktúr, až po dôležité dáta zachytené zamestnancami alebo oddelením zákazníckych služieb – integrácia CRM zabezpečuje dostupnosť dôležitých dát a interakcií naprieč systémami. Výsledok: nižšie náklady, vyššia transparentnosť a efektívnejšie interné procesy. Najviac z toho budú vo výsledku ťažiť tí, na ktorých najviac záleží – zákazníci.

ELO Business Logic Provider (BLP) umožňuje komplexnú integráciu so všetkými obchodnými aplikáciami. Modul prepojuje CRM systémy ako Salesforce, Microsoft Dynamics CRM a mnoho ďalších s Vaším ELO ECM systémom pre univerzálnu obchodnú logiku.

ELO Integrácie - Integrácia CRM

Pridaná hodnota

Efektívne procesy

Automatizácia procesov zvyšuje produktivitu a znižuje náklady

V súlade so zákonmi

Citlivé dáta sú archivované v súlade so zákonnými lehotami archivácie a ďalšími požiadavkami

Znížte si režijné náklady

Zbavte sa papierových archivačných systémov, ktoré sú nie len drahé, ale aj náročné na správu

Výkonné vyhľadávanie

Výkonné nástroje vyhľadávania zabezpečia všetky potrebné informácie doslova na dosah ruky

Aktuálne dokumenty

Vďaka kontrole verzií budete mať vždy istotu prístupu k aktuálnej verzii dokumentu

Systémy tretích strán

Systém hladko integruje aplikácie tretích strán a umožňuje pohyb informácií medzi rôznorodými systémami

Pracujte na cestách

Pracujte s firemnými dokumentami a vykonávajte rozhodnutia aj mimo kanceláriu

Individuálne oprávnenia

Koncept oprávnení ELO Vám umožňuje definovať autorizovaných užívateľov a kontrolovať prístup k informáciam

Produktívna tímová práca

Nástroje na spoluprácu umožňujú zamestnancom rýchlu a jednoduchú výmenu informácií a podporujú efektívnu tímovú prácu

Ďalšie ELO obchodné riešenia

ELO Obchodné riešenia
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Správa návštevníkov
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Správa záznamov
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Personalistika
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Správa faktúr
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Správa zmlúv
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Správa znalostí
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Správa školení
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Nábor uchádzačov
Podľa použitia
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Obstarávanie a nákup
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Financie a účtovníctvo
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Výskum a vývoj
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Ľudské zdroje
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Právne oddelenie
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Predaj
ELO Integrácie
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Integrácia CRM
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Integrácia ERP
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Integrácia e-mailov
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Integrácia Microsoft Office
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Integrácia do portálov
Rozširujúce ELO riešenia
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Spolupráca - Moje ELO
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Správa e-mailov
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Správa procesov
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Mobilná kancelária
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Elektronická podateľňa
ELO Integrácie – Integrácia CRM – napr. Microsoft Dynamics CRM
Archivácia v zmysle legislatívy